Sesja naukowa poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Trzebskiego

Data dodania: 29.11.2018
28 listopada 2018 roku w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym odbyła się sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Andrzeja Trzebskiego – zmarłego w 2017 roku wybitnego fizjologa, byłego Dziekana Wydziału Lekarskiego, Prorektora naszej Uczelni, wieloletniego Kierownika Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka.

Profesor Andrzej Trzebski urodził się w 1928 roku. Był związany z naszą Uczelnią od momentu rozpoczęcia studiów na Wydziale Lekarskim w 1946 roku aż do roku 2003. Jednak nawet potem był stale obecny w życiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uczestnicząc w uroczystościach akademickich.

Profesor w latach 1970-1972 był Prodziekanem Wydziału Lekarskiego, zaś w latach 1973-1975 pełnił funkcję Dziekana tegoż Wydziału. Od 1977 do 1984 roku stał na czele Instytutu Nauk Fizjologicznych. W latach 1981-1984 był Prorektorem Akademii Medycznej ds. Nauki. W roku 1990 został wybrany na członka czynnego Polskiej Akademii Umiejętności, a w 1994 – na członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk. Przez ponad 30 lat (1967-1998) kierował Katedrą i Zakładem Fizjologii Człowieka. W 2000 roku Uniwersytet Jagielloński nadał prof. Andrzejowi Trzebskiemu godność doktora honoris causa.

Sesję, na którą zaprosili Dyrektor Instytutu Kardiologii w Warszawie prof. Tomasz Hryniewiecki, Dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN prof. Witold Rużyłło oraz Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM dr Adam Tyszkiewicz, poprowadził prof. Mieczysław Szostek – Prezes Stowarzyszenia Warszawskiej Medycyny i Farmacji.

Spotkanie zaszczyciły swoją obecnością władze naszej Uczelni: Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś, Prorektorzy prof. Barbara Górnicka, prof. Krzysztof J. Filipiak, Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski. Przybyli również m.in. prof. Marek Krawczyk – były Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Witold Rużyłło – Dziekan Wydziału Nauk Medycznych PAN, doktor honoris causa naszej Uczelni z roku 2017, prof. Grzegorz Opolski – Kierownik I Katedry i Kliniki Kardiologii, dr Adam Tyszkiewicz – Dyrektor Muzeum Historii Medycyny WUM.

W programie sesji znalazło się sześć wystąpień:

  • prof. Mirosław Wielgoś: „Twórcza kariera akademicka Profesora Trzebskiego”,
  • prof. Ewa Szczepańska-Sadowska (w latach 1998-2012 Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM): „Profesor Andrzej Trzebski – nestor polskiej fizjologii”,
  • prof. Gianfranco Parati (University of Milan-Bicocca and San Luca Hospital, Milan, Italy): „Blood pressure variability: mechanism and clinical implications”,
  • prof. Krzysztof Narkiewicz (Kierownik Katedry Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego): „Odruchy z chemoreceptorów w stanie zdrowia i chorób układu sercowo-naczyniowego”,
  • prof. Aleksander Prejbisz (Klinika Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii): „Układ współczulny a katecholaminy – spojrzenie na wtórne postacie nadciśnienia”,
  • prof. Andrzej Januszewicz (Kierownik Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii): „Układ współczulny a ryzyko sercowo-naczyniowe”.

Spotkaniu towarzyszyła prezentacja fotografii, dokumentów i medali związanych z życiem prof. Andrzeja Trzebskiego, znajdujących się w zbiorach Muzeum Historii Medycyny WUM.

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Fot. Krzysztof Kurek
Dział Fotomedyczny WUM