Dyplomatorium Wydziału Lekarsko-Dentystycznego

Data dodania: 28.11.2018
27 listopada 2018 roku w Auli wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka odbyła się promocja lekarzy dentystów, doktorów nauk medycznych i doktorów habilitowanych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

Podczas uroczystości dyplomy ukończenia studiów odebrało 90 absolwentów, 4 osobom wręczono dyplom potwierdzający uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, zaś dyplomy doktora nauk medycznych otrzymało 8 osób. Prof. dr hab. Marta Wróblewska z Zakładu Mikrobiologii Stomatologicznej oraz prof. dr hab. Małgorzata Zadurska z Zakładu Ortodoncji otrzymały gratulacje w związku z przyznaniem tytułu profesora.

Dyplomatorium prowadziła prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska – Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Władze rektorskie reprezentował Rektor prof. Mirosław Wielgoś oraz Prodziekan ds. Nauki i Transferu Technologii prof. Jadwiga Turło, zaś władze dziekańskie: Dziekan I WL prof. Paweł Włodarski, Dziekan II WL prof. Marek Kuch, Dziekan WF prof. Piotr Wroczyński, Prodziekan WNoZ prof. Katarzyna Koziak. Przybyli również członkowie władz dziekańskich WLD: prof. Dorota Olczak-Kowalczyk – Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych, prof. Michał Ciurzyński – Prodziekan ds. Nauki, prof. Kazimierz Szopiński – Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą oraz prof. Sylwia Słotwińska – Kierownik Studium Doktoranckiego WLD. Władze administracyjne reprezentowała Kwestor mgr Jolanta Ilków. Przywitani zostali członkowie samorządów i towarzystw lekarskich: dr Krzysztof Madej – Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Bożena Hoffman – członek Komisji ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej, prof. Marzena Dominiak – Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a także Katarzyna Walczak  – Dyrektor ds. marketingu TU Inter Polska SA i Karolina Kluza – przedstawiciel firmy Colgate-Palmolive (Poland).

W przemówieniu skierowanym do przybyłych gości prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska zaznaczyła, że otrzymanie dyplomu jest osiągnięciem upragnionego celu oraz ukoronowaniem trudnych i wymagających studiów. Jednocześnie podkreśliła, że dokument ten staje się przepustką do rozpoczęcia nowego etapu życia związanego z karierą zawodową wymagającą odpowiedzialności, rozwagi i pokory. Wyraziła nadzieję, że nowi absolwenci będą postępować zgodnie ze złożonym przyrzeczeniem lekarskim, a dobro powierzonego im pacjenta nigdy nie zejdzie na drugi plan. Przypomniała, że obowiązkiem lekarza jest nie tylko stałe udoskonalanie swojej wiedzy i umiejętności, aby móc wykorzystywać w praktyce odkrycia nowoczesnej medycyny, ale także poczucie empatii i wykonywanie swojej pracy zgodnie z wartościami etycznymi. Zwracając się do doktorów nauk medycznych oraz doktorów habilitowanych, Pani Dziekan pogratulowała uzyskanych osiągnięć i życzyła odwagi w zdobywaniu kolejnych stopni i tytułów naukowych. „Głęboko wierzę w to, że będziecie Państwo w przyszłości kształtować oblicze polskiej stomatologii” – mówiła prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, która na zakończenie zaapelowała do bohaterów uroczystości, aby mieli wewnętrzną wiarę w siebie, determinację w poszukiwaniu dróg dalszego rozwoju i dokonywali słusznych wyborów życiowych.

Rektor prof. Mirosław Wielgoś zwrócił uwagę, że tegoroczni absolwenci kończą swoją naukę w szczególnym momencie związanym ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę. Wyraził przekonanie, że wybierając przed pięcioma laty naukę w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku lekarsko-dentystycznym podjęli właściwą decyzję, ponieważ zdecydowali się na piękny zawód, dający możliwości dalszego rozwoju w wielu specjalnościach. Przypomniał, że o wyjątkowości dzisiejszego wydarzenia świadczy fakt, że odbywa się ono w auli, której patronem jest prof. Janusz Piekarczyk – były Rektor naszej Uczelni, Dyrektor Instytutu Stomatologii oraz wieloletni Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii. Rektor podkreśli również sukcesy Wydziału, jak otrzymanie kategorii A w czasie ewaluacji jednostek naukowych oraz czołowe miejsca absolwentów Wydziału podczas Lekarsko Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

Spośród tegorocznych absolwentów Medal „Złoty Laur Absolwenta” otrzymała Milena Sawicka (średnia ocen: 4,64). Złotą Odznakę Studenckiego Towarzystwa Naukowego odebrał Daniel Surowiecki. Nagrodę Studenckich Kół Naukowych 2017/2018 otrzymali: Daniel Surowiecki, Joanna Chudek, Paulina Gulatowska, Sylwia Wiejak, Małgorzata Chodzeń, Karolina Ćwiszewska, Anna Stępniewicz, Joanna Tokajuk, Monika Tubaja. Wręczono również Nagrody Dziekana, przyznane Katarzynie Krzeszowiak i Dominice Antoniszczak, oraz Nagrody Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, które odebrali Milena Sawicka, Daniel Surowiecki i Dominika Antoniszczak.

Ponadto Dziekan prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska wręczyła dr Barbarze Siemińskiej-Piekarczyk specjalny list z podziękowaniami za wieloletnie zaangażowanie w sprawowaniu funkcji Przewodniczącej Rady Pedagogicznej Kierunku Techniki Dentystyczne WLD oraz pracę na rzecz Wydziału i Uczelni.

W imieniu tegorocznych absolwentów głos zabrała Dominika Antoniszczak, zaś w imieniu promowanych naukowców – dr Elżbieta Wojtyńska. Okolicznościowe przemówienia wygłosili także dr Krzysztof Madej, prof. Marzena Dominiak i Katarzyna Walczak.

Zwieńczeniem uroczystej promocji był koncert absolwentki Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Katarzyny Krzeszowiak, której na fortepianie akompaniowała Aleksandra Janaszewska.

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM