Nasza jednostka z Certyfikatem EBCOG

Data dodania: 23.11.2018
Katedra i Klinika Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej kierowana przez prof. Włodzimierza Sawickiego otrzymała Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez European Board and College of Obstetrics and Gynaecology.

Przyznanie certyfikatu to potwierdzenie najwyższego, europejskiego standardu leczenia oraz szkolenia podyplomowego w Klinice. Akredytacja pozwala lekarzom z całej Unii Europejskiej na odbywanie w naszej jednostce staży specjalizacyjnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Otrzymanie akredytacji poprzedził audyt, który w kwietniu br. przeprowadzili w Klinice przedstawiciele EBCOG reprezentowani przez prof. Juriy'a Wladimiroffa - przewodniczącego  SCTR (Standard Committee Training Recognition)  z Holandii, dr. Zbigniewa Węgrzyna z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz prof. Wojciecha Rokitę i prof. Piotra Laudańskiego - przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników.

Akredytację przyznaną przez EBCOG otrzymują ośrodki, które posiadają zaplecze badawcze, prowadzą działalność naukową i ściśle współpracują z uniwersytetem.

To prestiżowe wyróżnienie posiada obecnie tylko 6 jednostek w Polsce.

Więcej informacji o European Board and College of Obstetrics and Gynaecology na Stronie:  https://www.ebcog.org/

 

Biuro Informacji i Promocji WUM