WUM na podium w konkursie PRODOK 2018

Data dodania: 19.11.2018
18 listopada, podczas Gali XI edycji konkursu na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię – PRODOK 2018, która odbyła się w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, nasza Uczelnia otrzymała III nagrodę (ex aequo z Politechniką Gdańską).

Na uroczystości wręczenia statuetek, WUM reprezentowali: prof. Katarzyna Życińska - Przewodnicząca Uczelnianego Kolegium Studiów Doktoranckich, Joanna Stróżek - Wiceprzewodnicząca Samorządu Doktorantów WUM oraz Sandra Górska i Łukasz Samoliński – członkowie Zarządu SD WUM.

Celem Konkursu PRODOK jest wyłonienie uczelni stwarzającej najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk na studiach doktoranckich. W konkursie uczestniczyć mogą polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Oceniając uczelnie, Kapituła konkursu PRODOK brała pod uwagę takie kryteria jak: zasady rekrutacji, organizacja studiów doktoranckich, obciążenia dydaktyczne, stypendia doktoranckie, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych gremiach oraz warunki funkcjonowania samorządu doktorantów.

I miejsce w konkursie przypadło ex aequo Politechnice Warszawskiej i Uniwersytetowi Warszawskiemu, II zaś Uniwersytetowi Jagiellońskiemu.

Organizatorem konkursu jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Biuro Informacji i Promocji WUM

 

fot. Tomasz Kielczewski dla Krajowa Reprezentacja Doktorantow // Warszawa 2018