NCN dofinansuje projekty naszych naukowców

Data dodania: 19.11.2018
Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło kolejną edycję konkursów OPUS i PRELUDIUM. W grupie projektów, które uzyskały wsparcie finansowe znalazło się 5 prowadzonych przez naszych badaczy.

Projekty wyróżnione w konkursie OPUS:

Rola sygnałowania purynergicznego w układzie krwiotwórczym , kierownik projektu prof. Mariusz Zdzisław Ratajczak, II WL;

Zbadanie roli limfocytów regulatorowych i 2,3-dioksygenazy indoloaminy w progresji i kształtowaniu immunosupresyjnego mikrośrodowiska przewlekłej białaczki limfocytowej, kierownik projektu dr Angelika Muchowicz, I WL;

Czy związki pochodzenia naturalnego wspomagają leczenie zakażeń układu moczowego? kierownik projektu dr hab. Sebastian Granica, Wydział Farmaceutyczny WUM

Projekty wyróżnione w konkursie PRELUDIUM:

Badanie zmian przepuszczalności bariery jelitowej po transplantacji komórek macierzystych.  kierownik projektu lek. Martyna Małgorzata Tyszka, I Wydział Lekarski

Wpływ ibuprofenu na potencjał immunomodulacyjny i regeneracyjny ludzkich mezenchymalnych komórek zrębu szpiku kostnego. kierownik projektu  mgr Agnieszka Kulesza, I Wydział Lekarski

OPUS i PRELUDIUM to flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki. W 15 edycji konkursów  wpłynęło łącznie 2970 wniosków, spośród których finansowanie otrzymało 618 przedsięwzięć. Oceniający wnioski eksperci przyznali polskim naukowcom niemal 400 mln złotych na  projekty badawcze w ramach badań podstawowych.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM