Dr hab. Piotr Henryk Skarżyński w Zarządzie Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia (ISfTeH) jednostki partnerskiej WHO

Data dodania: 19.11.2018
Dr hab. Piotr Henryk Skarżyński z Zakładu Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej WUM został ponownie wybrany do Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia na kadencję 2019-2021. Będzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i reprezentanta członków instytucjonalnych ISfTeH. Oficjalna inauguracja kadencji będzie miała miejsce podczas pierwszego spotkania nowo wybranego zarządu, które odbędzie się w Warszawie w dniach 18-19 lutego 2019 r.

Nowi członkowie Zarządu ISfTeH zostali wybrani w głosowaniu nadzorowanym przez Komitet ds. Zarządzania i Nominacji ISfTeH przez instytucjonalnych, krajowych oraz indywidualnych członków organizacji. O każde otwarte stanowisko mogło ubiegać się nie więcej niż dwóch kandydatów.

Wybór do Zarządu największego Międzynarodowego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia na świecie jest dowodem uznania za wieloletnią intensywną pracę na rzecz rozwoju i promocji telemedycyny w kraju i za granicą, za zaangażowanie w rozwój pierwszej Krajowej Sieci Teleaudiologii w Polsce oraz efekty działań prowadzonych  w ramach międzynarodowych badań naukowych, badań przesiewowych słuchu i e-konsultacji w Afryce i Azji.

Dr hab. n.med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński jest Adiunktem w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej II Wydziału Lekarskiego. Jest członkiem Rady II Wydziału Lekarskiego, Komisji ds. Obron Doktorskich i członkiem Rady Młodych Naukowców WUM. Od kilku lat jest także opiekunem Międzyośrodkowego Studenckiego Koła Naukowego (przy Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu) oraz SKN Sekcja Otolaryngologiczna przy Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Międzynarodowe Towarzystwo Telemedycyny i e-Zdrowia jest jednostką partnerską Światowej Organizacji Zdrowia. Misją organizacji jest promocja i wsparcie działań z dziedziny telemedycyny i e-Zdrowia, ułatwienie dostępu oraz rozpowszechnianie międzynarodowego know-how, wiedzy i doświadczeń oraz zapewnienie kontaktu i wsparcia uznanych ekspertów w tej dziedzinie na całym świecie.

Biuro Informacji i Promocji WUM