Warszawski Uniwersytet Medyczny świętuje 209. urodziny

Data dodania: 15.11.2018
15 listopada 2018 r. mija 209 lat odkąd rozpoczęto akademickie nauczanie medycyny w Warszawie. Z tej okazji władze rektorskie, dziekańskie i administracyjne złożyły kwiaty pod kamiennym Obeliskiem upamiętniającym Jubileusz 200-lecia naszej Uczelni.

A wszystko zaczęło się w 1809 roku, kiedy to lekarze: August Wolff, Jacek Dziarkowski, Józef Czekierski, Franciszek Brandt oraz asesor farmacji Józef Celiński utworzyli Wydział Akademicko-Lekarski (Akademia Lekarska). Prezesem wydziału mianowano Stanisława Staszica, a dziekanem Jacka Dziarkowskiego. Już w pierwszym roku istnienia Akademia Lekarska miała 44 studentów medycyny oraz 14 farmacji, a pierwsze dyplomy zostały wydane 18 absolwentom w 1813 roku. Co więcej, pierwsze kliniki dla studentów Wydziału Akademicko-Lekarskiego: wewnętrzna i chirurgiczna powstały w 1811 roku w Szpitalu św. Rocha.

Podczas dzisiejszej uroczystości obecni byli: JMR prof. Mirosław Wielgoś, Prorektorzy: prof. Jadwiga Turło, prof. Krzysztof J. Filipiak, prof. Wojciech Braksator; Dziekani: prof. Paweł Włodarski – I WL, prof. Piotr Wroczyński – WF; Prodziekani:  prof. Bożena Werner – II WL, dr hab. Robert Gałązkowski – WNOZ, WLD reprezentowała dr hab. Izabela Strużycka. Przybyli również: Zastępca Kanclerza mgr Jan Matłachowski, Kwestor mgr Jolanta Ilków, Dyrektorzy Pionów: mgr Jacek Sobczak, mgr Marta Wojtach, mgr Dorota Szubstarska, mgr inż. Radosław Plewiński, mgr Ewa Kaczmarek, Michał Cegiełkowski; dr Adam Tyszkiewicz – Dyrektor Muzeum Historii Medycyny, Asystent Rektora mgr Joanna Kwiatkowska, Kierownik Biura Rektora mgr Ewa Kępska, Zastępca Kierownika Biura Rektora mgr Justyna Sidor.

Kamienny Obelisk został odsłonięty w 2009 roku w rocznicę 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie. Pod Obeliskiem wmurowano przesłanie z uroczystą deklaracją Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o wychowywaniu i nauczaniu młodzieży akademickiej oraz niesieniu pomocy wszystkim chorym i potrzebującym, a także jubileuszową dewizę społeczności Uczelni o służbie „Ludziom i Ojczyźnie”.

Klaudia Wendycz
Biuro Prasowe

 

Fot. Krzysztof Kurek
Dział Fotomedyczny WUM