Konferencja i briefing prasowy z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia w WUM

15 listopada 2018 r. w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia odbyła się konferencja pn. "Rola czynników infekcyjnych w etiopatogenezie nowotworów złośliwych", której towarzyszył briefing prasowy.

Organizatorami spotkania był: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Studenckie Koło Naukowe ONKOMA działające przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.       

Wydarzenie miało na celu uświadomienie, jak poważnym problemem – nie tylko zdrowotnym – ale również ekonomicznym i społecznym jest palenie tytoniu, a także zachęcenie do podjęcia próby zaprzestania palenia.              

W spotkaniu udział wzięli: dr Zbigniew Król - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia; prof. Andrzej Deptała - Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, Kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej WUM, Kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii CSK MSWiA; prof. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, dr hab. Joanna Didkowska - Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów i Krajowego Rejestru Nowotworów, Magdalena Cedzyńska - Kierownik Poradni Pomocy Palącym Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, dr Tomasz Olesiński – opiekun SKN ONKOMA i Michał Siwik – Przewodniczący SKN ONKOMA Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie.   

Wśród wykładowców dzisiejszej konferencji znalazło się wielu pracowników jednostek naszej Uczelni: Zakładu Biologii Medycznej, Katedry i Zakładu Biologii Ogólnej i Parazytologii, Zakładu Biofizyki i Fizjologii Człowieka, a także studentów ze Studenckich Kół Naukowych: Anatomicznego i działającego przy II Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii.            

Podczas spotkania eksperci podkreślali, że główną przyczyną raka płuca jest palenie tytoniu. Zaś rak płuca jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród mężczyzn i drugim wśród kobiet. Odnosili się do danych epidemiologicznych, które wskazują, że kolejny już rok liczba zgonów spowodowanych rakiem płuca wśród kobiet przewyższyła liczbę zgonów spowodowanych rakiem piersi. Prof. Andrzej Deptała, od lat prowadzący wykłady i seminaria z zakresu profilaktyki onkologicznej, zaznaczał jak istotna jest profilaktyka. A profilaktyką w przypadku raka płuc jest niepalenie. „Profilaktyka to podstawa. Statystyki są nieubłagane: szacuje się, że nawet około 90% wszystkich przypadków raka płuca związanych jest z paleniem tytoniu, a ryzyko wystąpienia tej choroby jest ponad dwudziestokrotnie wyższe u palaczy niż u osób niepalących. To nie wszystko: w Polsce każdego roku z powodu biernego palenia umiera około 2 tysięcy osób. Chcę wierzyć, że obecnie panująca moda na zdrowy styl życia te liczby zmieni na lepsze. Duża w tym rola nas jako lekarzy, studentów medycyny, nieodzowne jest wsparcie mediów, aby wydarzenia takie jak to dzisiejsze pozwoliło - tu użyję najczęściej chyba wymienianego słowa w ostatnim czasie -„zaszczepić” modę na niepalenie. Tak właśnie „WUM Moda na niepalenie” brzmi nazwa kampanii społecznej, prowadzonej od 2017 roku wśród pracowników i studentów naszej Uczelni. Na terenie WUM, w obu Kampusach: Banacha i Lindleya obowiązuje decyzją Rektora prof. Mirosława Wielgosia – inicjatora akcji „WUM Moda na niepalenie” całkowity zakaz palenia. Zaczęliśmy od najbliższego otoczenia i to przynosi efekty. Mamy nadzieję, że inne instytucje wezmą przykład z WUM i „zaszczepią się modą na niepalenie” – mówił.

„Zachorowania na nowotwory można zmniejszyć aż o jedną trzecią stosując opracowane przez naukowców zasady. Między innymi należy  bezwzględnie unikać palenia papierosów. Szacuje się, że nawet około 90% wszystkich przypadków raka płuca związanych jest z paleniem tytoniu, a ryzyko wystąpienia tej choroby jest ponad dwudziestokrotnie wyższe u palaczy niż osób niepalących. Niestety, dym tytoniowy demonstruje swoją rakotwórczość nie tylko wśród palaczy, ale również wśród osób, które narażone są na bierne palenie. Obecnie w Polsce obserwowany jest spadek liczby palących mężczyzn i utrzymująca się rokrocznie liczba kobiet palących papierosy. Ten trend ma swoje odzwierciedlenie w zmniejszającej się liczbie zgonów na raka płuca wśród mężczyzn i wzrastającej wśród kobiet” - tłumaczył profesor Jan Walewski – dyrektor Centrum Onkologii.

Dr hab. Joanna Didkowska w swoim wykładzie „Skutki zdrowotne palenia tytoniu” zaznaczyła, że rak płuca jest najczęstszą przyczyną zgonów na choroby nowotworowe w Europie, powodując ok. 353 000 zgonów rocznie, zaś palenie papierosów jest co roku przyczyną przedwczesnej śmierci 5 milionów dorosłych osób na całym świecie. Pomimo częstości jego występowania, wiedza na temat tej choroby jest niewielka i usiana wieloma mitami. Dodała, że rak płuca nie jest jedynym nowotworem związanym przyczynowo z paleniem tytoniu. Są to także m.in. rak gardła, trzustki, pęcherza moczowego, szyjki macicy, czy żołądka.

Zgodnie z najnowszymi danymi Krajowego Rejestru Nowotworów, w Polsce w 2015 r. na raka płuc zachorowało 14 460 mężczyzn oraz 7 503 kobiet. Szacuje się, że każdego roku około 2 tysięcy osób w Polsce umiera z powodu biernego palenia – są to osoby, które nigdy nie paliły papierosów.

Światowy Dzień Rzucania Palenia, zainicjowany został 44 lata temu w USA, a w Polsce obchodzony jest od 1991 roku.

 

Kamilla Walczak
Biuro Prasowe

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM