Uchwała Senatu popierająca list intencyjny w sprawie utworzenia federacji WUM UW

Data dodania: 30.10.2018
29 października Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podjął Uchwałę, w której wyraził poparcie dla listu intencyjnego w sprawie utworzenia federacji przez WUM i UW.

Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Warszawski mają wspólną historię i tradycję. W roku 1950 oddzielono od Uniwersytetu wydziały Lekarski i Farmaceutyczny, a z ich połączenia powstała Akademia Medyczna – dzisiejszy Warszawski Uniwersytet Medyczny. Dostrzegając wzajemne powiązania oraz zgromadzony potencjał naukowy i dydaktyczny, Senat pozytywnie ocenia inicjatywę utworzenia federacji Uniwersytetów. Zacieśnienie współpracy badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej pomiędzy obiema uczelniami pozwoli stworzyć warunki do rozwoju badań i oferty kształcenia odpowiadających na współczesne wyzwania społeczne, a także do wzrostu pozycji międzynarodowej uniwersytetów połączonych federacją”. – czytamy w treści Uchwały, która jest tożsama z Uchwałą, podjętą przez Senat UW 24 października 2018 r.

List intencyjny w sprawie utworzenia federacji został podpisany 16 października br. przez rektorów obu uczelni – prof. Mirosława Wielgosia i prof. Marcina Pałysa. Uniwersytety planują powołanie zespołu roboczego, który opracuje dokumenty i rozwiązania konieczne do utworzenia federacji. Początek jej działalności miałby nastąpić 1 października 2019 r.

 

Marta Wojtach
Dyrektor Biura Prasowego - Rzecznik prasowy WUM