Wykład „10 symboli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. The Best of …”

Data dodania: 26.10.2018
24 października br. odbył się wykład Dyrektora Muzeum Historii Medycyny WUM – dra Adama Tyszkiewicza dotyczący symboliki akademickiej. W czasie tej niecodziennej wędrówki przez dzieje naszego Uniwersytetu przywołano postaci, emblematy, budynki i sale nieodłącznie związane z historią i współczesnością Uczelni.

Spotkanie poświęcone dziedzictwu akademickiemu dr Adam Tyszkiewicz rozpoczął od wyjaśnienia symboliki elementów godła Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Omówił także znaczenie insygniów władzy rektorskiej – berła, łańcucha i pierścienia. Prezentacja pozwalała zobaczyć, jak te atrybuty władzy wyglądały w przeszłości i jak zmieniały się na przestrzeni lat. Prelegent pokazał również zdjęcia, ryciny i obrazy przedstawiające historyczne gmachy i sale Uczelni. Wykładowca osobne miejsce poświęcił przypomnieniu sylwetek niektórych rektorów, dziekanów i doktorów honoris causa, którzy pozostawili swój ślad na dziejach Uniwersytetu. Przywołano m.in. postać: Józefa Brudzińskiego, Józefa Celińskiego, Aleksandra Antoniego Le Brun’a, Józefa Mianowskiego i Józefa Piłsudskiego.

Uczestnicy wykładu dowiedzieli się, jak przebiegały najważniejsze uczelniane uroczystości czyli inauguracje, immatrykulacje i promocje oraz jak ważny był i jest dla uczelni ceremoniał akademicki. Nie zabrakło ciekawostek m.in. pochodzącego z początku XIX w. programu studiów farmaceutycznych, który zaskakuje swoją interdyscyplinarnością, zdjęcia pierwszych studentek z 1915 r. czy też informacji, iż łańcuch Wydziału Farmaceutycznego, używany jest obecnie przez Władze Wydziału Polonistyki UW.

Zwieńczeniem wykładu było odwołanie się do najnowszych wydarzeń, czyli podpisania przez Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny listu intencyjnego w sprawie utworzenia federacji. Fakt ten, zważywszy na wspólne korzenie obu uczelni, stanowi bez wątpienia wydarzenie symboliczne.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM