Spotkanie Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL)

Data dodania: 24.10.2018
24 października 2018 r. w naszej Uczelni, już po raz trzeci, odbyło się spotkanie członków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim (UKJKKL), której Przewodniczącym jest prof. Janusz Moryś z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Warszawski Uniwersytet Medyczny w Komisji reprezentuje prof. dr hab. n. med. Marek Kulus, który w kadencji 2017-2020 pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego.

Podczas spotkania przedstawiono i omówiono wnioski z wizytacji przeprowadzonych na kierunkach lekarskich w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz na Wydziale Wojskowo – Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a następnie głosowano nad przyznaniem certyfikatów jakości dla zwizytowanych w październiku kierunków. Członkowie Komisji omówili także zgłoszone odwołania Uczelni odnośnie raportów końcowych wizytujących.

Na zakończenie poddano do dyskusji propozycje zmian w składzie Komisji, Regulaminie działania i Statucie UKJKKL, a także ustalono harmonogram rewizytacji na kierunkach lekarskich.

 

Biuro Informacji i Promocji

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM