Dyplomatorium na Wydziale Nauki o Zdrowiu

Data dodania: 19.10.2018
18 października w Centrum Dydaktycznym, w obecności Rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego nauk o zdrowiu, doktora nauk medycznych, doktora nauk o zdrowiu oraz dyplomów licencjata absolwentom kierunku ratownictwo medyczne. Specjalne gratulacje złożono nowemu profesorowi Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Spotkanie poprowadził Dziekan WNoZ prof. Piotr Małkowski. Oprócz Jego Magnificencji prof. Mirosława Wielgosia w dyplomatorium uczestniczyli: Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych prof. Andrzej Deptała, Dziekan I Wydziału Lekarskiego prof. Paweł Włodarski, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego prof. Bolesław Samoliński, a także Prodziekani WNoZ: prof. Katarzyna Koziak – Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich i Współpracy z Zagranicą, prof. Piotr Węgrzyn – Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo, dr hab. Joanna Gotlib – Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego. Przybył również dr hab. Jacek Sobocki, który dotychczas pełnił funkcję Prodziekana ds. Oddziału Dietetyki i Kierunku Ratownictwo Medyczne, a także członkowie Rady Wydziału, promotorzy i promotorzy pomocniczy nowych doktorów.

Dziekan WNoZ prof. Piotr Małkowski pogratulował sukcesu bohaterom dyplomatorium i podkreślił, że dla nowego profesora, doktorów i doktorów habilitowanych dzisiejszy dzień stanowi podsumowanie dotychczasowego dorobku naukowego. Wyraził nadzieję na kontynuowanie przez nich pracy badawczej. Przypomniał, że do tej pory Wydział Nauki o Zdrowiu przeprowadził ponad 130 przewodów doktorskich i ponad 30 habilitacji. Natomiast w tym roku z sukcesem zakończono jeden przewód na tytuł naukowy profesora, 5 przewodów na stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu oraz 11 przewodów na stopień doktora. Absolwentów ratownictwa medycznego, dla których uroczystość była ukoronowaniem trzech lat studiów, prof. Piotr Małkowski zachęcał do kontynuowania kształcenia na naszej Uczelni. Przypominając o podpisanym 16 października liście intencyjnym w sprawie federacji WUM i UW, stwierdził, że będzie ona miała wpływ na ożywienie kontaktów naukowych i dydaktycznych między tymi uczelniami.

Rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś, gratulując otrzymanych tytułów i stopni naukowych, zauważył, że świadczą one o rozwoju zawodowym i znaczących osiągnięciach pracy badawczej. Podkreślił jednak, że podstawową misją pracowników nauki powinien być nie tylko własny rozwój, ale też kształcenie młodszych kolegów i koleżanek oraz dążenie do rozbudzenia w nich pasji naukowej. Wyraził nadzieję, że dla nowych doktorów otrzymanie dyplomu stanie się bodźcem do dalszych wyzwań i katalizatorem do rozpoczęcia kolejnych projektów, zakończonych w przyszłości otrzymaniem stopnia doktora habilitowanego. Zwracając się do absolwentów ratownictwa medycznego powiedział, że dzięki wprowadzeniu nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym sytuacja ratownictwa medycznego poprawia się, a wejście w życie przepisów nowelizacji pozwoli dzisiejszym absolwentom lepiej realizować się w zawodzie.

Gratulacje z okazji uzyskania tytułu profesora w dziedzinie nauk o zdrowiu otrzymała prof. Katarzyna Koziak. Pięciu osobom wręczono dyplom doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. Otrzymali je: dr hab. Edyta Krzych-Fałta, dr hab. Mariusz Panczyk, dr hab. Dorota Raczkiewicz, dr hab. Paweł Stefanoff i dr hab. Dorota Włodarczyk. Następnie, po złożeniu ślubowania, jednej osobie wręczono dyplom doktora nauk medycznych, zaś 11 – dyplom doktora nauk o zdrowiu.

Zanim swoje dyplomy odebrali absolwenci kierunku ratownictwo medyczne wręczono nagrodę ufundowaną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe INTER Polska SA. Katarzyna Ładno – Dyrektor Oddziału w Warszawie INTER Polska wręczyła ją mgr Sylwii Borychowskiej i mgr Iwonie Włodek – absolwentkom studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

W roku akademickim 2017/2018 dyplom licencjata na kierunku ratownictwo medyczne otrzymało 60 osób, w tym dwóch wyróżnionych: Maciej Krajsman i Marcin Oleksiuk, którym dodatkowo wręczono bluzy ufundowane przez Dziekana WNoZ. Specjalny upominek otrzymała także Kinga Czerwińska – starościna roku.

Następnie do zgromadzonych zwrócili się przedstawiciele nowych doktorów habilitowanych (dr hab. Edyta Krzych-Fałta), doktorów (dr Ewa Zawilińska) oraz absolwentów kierunku ratownictwo medyczne (Kinga Czerwińska).

Część artystyczną wypełnił koncert kwartetu smyczkowego Orkiestry WUM w składzie: Elżbieta Sandel – I skrzypce, Paulina Szabelska – II skrzypce, Idalia Dąbrowska – altówka, Marcela Grabowska – wiolonczela.  

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM