Wizyta Delegacji Pierwszego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. Pawłowa w Sankt Petersburgu

Data dodania: 15.10.2018
15 października 2018 nasza Uczelnia gościła przedstawicieli Pierwszego Państwowego Uniwersytetu Medycznego im. Pawłowa w Sankt Petersburgu.

W spotkaniu, które odbyło się w Rektoracie, uczestniczyli reprezentanci Uczelni z Sankt Petersburga: prof. Andrey Iaremenko - Prorektor ds. Naukowych, Kierownik Katedry Stomatologii Chirurgicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej; dr Anna Lysenko – Asystent profesora Iaremenko oraz dr Ewelina Krasicka - przedstawiciel UM w Sankt Petersburgu.

Gości powitał Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak. Przedstawienia naszego Uniwersytetu i Wydziału Lekarsko-Dentystycznego dokonał  Prodziekan ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą WLD - prof. Kazimierz Szopiński. Ze strony naszej Uczelni w spotkaniu uczestniczyli również prof. Dorota Olczak-Kowalczyk - Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych WLD, prof. Michał Ciurzyński – Prodziekan ds. Nauki WLD oraz zastępcy Ordynatora Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii: dr Konrad Walerzak i dr Zygmunt Stopa. Obecni byli także Koordynator Pionu Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – Michał Cegiełkowski i Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska.

Podczas dyskusji prof. Andrey Iaremenko przedstawił główny zarys edukacji i badań naukowych swojej macierzystej Uczelni, będącej jednym z najstarszych i największych uniwersytetów w Rosji. Podkreślił, że strona rosyjska jest bardzo zainteresowana nawiązaniem współpracy bilateralnej.

Prof. Krzysztof J. Filipiak przedstawił główne założenia planowanej współpracy obu Uczelni, na którą złoży się m.in. wymiana studentów i nauczycieli akademickich, współdziałanie na polu naukowym, organizacja sympozjów, seminariów, wymiana myśli badawczej i materiałów naukowych, przepływ publikacji i informacji oraz tworzenie wspólnych projektów badawczych ze szczególnym uwzględnieniem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej.

W ramach pobytu na naszej Uczelni, delegacja z Sankt Petersburga odwiedziła również Klinikę Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Transplantologii WUM, kierowaną przez dr hab. Pawła Zawadzkiego.

Wizyta otwiera nowe perspektywy współpracy i wspólnych badań naukowych obu Uniwersytetów.

 

Biuro Informacji i Promocji

Fot.: Michał Teperek
Warszawski Uniwersytet Medyczny