Immatrykulacja studentów I Wydziału Lekarskiego

Data dodania: 09.10.2018
9 października br. w Auli im. prof. Janusza Piekarczyka odbyła się uroczystość, podczas której studenci czterech kierunków oraz słuchacze Studium Doktoranckiego oficjalnie rozpoczęli kształcenie na najstarszym Wydziale naszej Uczelni.

W trakcie immatrykulacji, której przewodniczył Dziekan Wydziału – prof. Paweł Włodarski, uroczyste ślubowanie złożyli studenci kierunków: lekarskiego, audiofonologii z protetyką słuchu, elektroradiologii, logopedii ogólnej i klinicznej, a także Słuchacze Studium Doktoranckiego.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Władz Rektorskich: Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia – prof. Barbara Górnicka i  Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztof J. Filipiak. Obecni byli także kierownicy Katedr, Klinik i Zakładów, w których prowadzone są zajęcia dla studentów I roku, członkowie Rady Wydziału  oraz Władze Dziekańskie I WL: prof. Agnieszka Cudnoch–Jędrzejewska - Prodziekan ds. studenckich I, II, i III roku, prof. Krzysztof Czajkowski – Prodziekan ds. Studiów Licencjackich i Magisterskich,  prof. Lidia Rudnicka – Prodziekan ds. Nauki, dr hab. Przemysław Kunert – Prodziekan ds. Przewodów Doktorskich, prof. Rafał Krenke - Prodziekan ds. Studenckich IV, V i VI roku oraz Kierownik Studium Doktoranckiego I WL – dr hab. Bożena Kociszewska-Najman.

Prof. Paweł Włodarski zwracając się do immatrykulowanych pogratulował im zdobycia indeksu, który był okupiony ciężką pracą. Zauważył, że  zważywszy na silną konkurencję było to nie lada wyczynem. Stwierdził ponadto, że lata spędzone w murach Uczelni, to znacznie więcej niż droga po dyplom, to także okazja do poznania samych siebie, własnych ograniczeń i talentów. Zapewnił nowo przyjętych o wsparciu Uniwersytetu i zachęcał do rozwijania wspólnotowych więzi i wszelkich posiadanych zdolności.
Odnosząc się do czekających Uczelnię przeobrażeń w związku z wprowadzeniem Konstytucji dla Nauki, podkreślił, ze w żaden sposób nie ucierpi na tym jakość kształcenia.

Do nowo przyjętych zwróciła się także prof. Barbara Górnicka. Witając studentów w uczelnianej rodzinie, zapewniła, że rozpoczynają kształcenie w renomowanym Uniwersytecie, który przygotuje ich do wykonywania zawodów medycznych. Zauważyła, że w  profesje te wpisane jest ciągłe kształcenie się, ale też ich wykonywanie daje ogromną satysfakcję, która rekompensuje wysiłek. Życząc immatrykulowanym wytrwałości, ciekawości  świata, rozwijania pasji i zainteresowań, wyraziła nadzieję, że studia potwierdzą słuszność ich wyboru.
Zwracając się do doktorantów pogratulowała im pasji i twórczego ducha oraz stwierdziła, że stanowią przyszłą kadrę Uczelni.

Kulminacyjnym punktem uroczystości było złożenie ślubowania,  które odebrała od studentów prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Prodziekan ds. studenckich I, II, i III roku.
Odczytano także nazwiska osób mogących się pochwalić najlepszymi wynikami podczas rekrutacji. Wyróżnieni otrzymali dyplomy. Wręczono także akty powołania studentom I roku, którzy będą wchodzili w skład pocztu sztandarowego.
Ślubowanie na ręce dr hab. Bożeny Kociszewskiej-Najman złożyli także uczestnicy studiów doktoranckich. Najlepsi spośród przyjętych odebrali pisemne gratulacje.
Z ramienia Samorządu Studentów I Wydziału Lekarskiego słowa powitania i gratulacji skierowała do młodszych kolegów i koleżanek Karolina Kurlenko, zaś w imieniu Samorządu Doktorantów do immatrykulowanych zwrócił się Karol Taradaj.

Wykład inauguracyjny zatytułowany „Czy medycyna wydłuża życie?” wygłosił prof. Zbigniew Gaciong -  kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii.

Artystycznym akcentem uroczystości był występ Chóru pod dyrekcją Daniela Synowca. Nasi uczelniani wokaliści wykonali trzy utwory będące standardami muzyki popularnej.

Po zakończeniu uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM