Naukowiec naszej uczelni członkiem Międzynarodowego Instytutu Statystycznego (ISI Elected Member)

Data dodania: 03.10.2018
Dr n. med. Michał Ordak, adiunkt w Zakładzie Farmakodynamiki został przyjęty do grona członków Międzynarodowego Instytutu Statystycznego.

Międzynarodowy Instytut Statystyczny zrzesza ekspertów z ponad 100 krajów, którzy włożyli niemały wkład w rozwój światowej statystyki. Dr Michał Ordak w dowód uznania za wieloletnią międzynarodową działalność w zakresie statystyki uzyskał poparcie od trzech niezależnych ekspertów, będących członkami tejże instytucji. Dr Michał Ordak w ciągu ostatnich lat pomógł dużej rzeszy naukowców z całego świata w przeprowadzeniu analiz statystycznych niezbędnych przy realizacji projektów, publikowania uzyskanych wyników, etc. Jest między innymi statystycznym recenzentem w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej. Dzięki jego wsparciu wielu naukowców opublikowało uzyskane przez siebie wyniki w takich czasopismach jak np. Nature Medicine, Lancet, etc.

Dr Michał Ordak w 2019 roku reprezentował będzie Warszawski Uniwersytet Medyczny na 62. Międzynarodowym Kongresie Statystycznym w Malezji.

Biuro Informacji i Promocji WUM