Nasz naukowiec na czele Władz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Data dodania: 03.10.2018
26 września br. prof. Marek Kulus – kierujący Kliniką Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego objął funkcję Prezydenta Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w kadencji 2018-2021.

W nowych Władzach Zarządu Głównego Towarzystwa zasiada także kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii - prof. Bolesław Samoliński, pełniący funkcję członka zarządu.

Polskie Towarzystwo Alergologiczne zrzesza osoby zajmujące się lub zainteresowane alergologią doświadczalną i kliniczną oraz dziedzinami pokrewnymi. Głównym celem działalności PTA jest reprezentowanie polskiej alergologii w kraju i za granicą oraz upowszechnianie wiedzy na temat tej dziedziny medycyny w społeczeństwie, w szczególności w środowisku studentów medycyny, lekarzy, średniego personelu medycznego i pracowników technicznych.

PTA inicjuje między innymi badania naukowe z zakresu epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, profilaktyki, leczenia i farmakoekonomiki chorób alergicznych, występuje do właściwych władz w sprawach organizacji programów zapobiegania i zwalczania chorób alergicznych w Polsce oraz deleguje swych przedstawicieli do organów powoływanych na mocy obowiązującego prawa.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji