Dni Adaptacyjne

Data dodania: 03.10.2018
28 i 29 września br. studenci, którzy rozpoczynają kształcenie na naszej Uczelni uczestniczyli w Dniach Adaptacyjnych. Organizatorem spotkań były Samorządy Studenckie poszczególnych Wydziałów.

Głównym celem, odbywających się Dni Adaptacyjnych jest poznanie Uczelni z perspektywy studenta i integracja pierwszoroczniaków.

W trakcie spotkań, nowo przyjęci studenci mieli możliwość poznania Władz swojego Wydziału, dowiedzieli się, jak wygląda struktura Uczelni oraz odbyli szkolenia z zakresu praw i obowiązków studenta. Ponadto, uzyskali mnóstwo cennych informacji dotyczących praktycznego wymiaru edukacji - swoją wiedzą w tym zakresie podzielili się zarówno przedstawiciele Władz Dziekańskich, jak i koledzy ze starszych lat studiów.

Stawiający pierwsze kroki  na naszej Uczelni spotkali się także z przedstawicielami wybranych organizacji studenckich i kół naukowych oraz poznali swoje grupy dziekańskie. W programie Dni Adaptacyjnych nie zabrakło konkursów i quizów z nagrodami. Stawiający pierwsze kroki na naszym Uniwersytecie odebrali legitymacje studenckie i symboliczne upominki.

W imieniu Wydziałów nowo przyjętych studentów powitali: prof. Paweł Włodarski Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Agnieszka Cudnoch-Jędrzejewska - Prodziekan ds. studenckich I, II i III roku I WL, prof. Marek Kuch - Dziekan II Wydziału Lekarskiego, lek. Mateusz Polaczek – opiekun studentów I roku II WL, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk - Prodziekan ds. dydaktyczno-wychowawczych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. Piotr Wroczyński - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. Joanna Kolmas - Prodziekan do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych WF, dr Marek Wasek - opiekun studentów I roku na kierunku analityka medyczna, dr Anita Śliwińska - opiekun I roku dla studentów farmacji, prof. Piotr Małkowski – Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu, dr hab. Joanna Gotlib - Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego WNoZ, dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek - Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa WNoZ i prof. Piotr Węgrzyn - Prodziekan ds. Kierunku Położnictwo  WNoZ.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM