Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

Data dodania: 02.10.2018
2 października 2018 roku odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Na zaproszenie Rektora prof. Mirosława Wielgosia wykład inauguracyjny „W 100 rocznicę Odrodzenia Polski Żołnierzom Niepodległości w hołdzie” wygłosił prof. nadzw. Jerzy Jurkiewicz - Prezes Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

W  uroczystości uczestniczyli rektorzy warszawskich uczelni, przedstawiciele ministerstw, administracji państwowej, duchowieństwa, reprezentanci środowisk naukowych, samorządów lekarskich, ośrodków badawczych, dyrektorzy szpitali klinicznych, przedstawicieli miasta stołecznego Warszawy i województwa mazowieckiego, absolwenci i przyjaciele naszej Uczelni.

Razem z całą społecznością akademicką naszej Uczelni, w tej najważniejszej uroczystości roku akademickiego, wzięli udział m.in.: prof. Łukasz Szumowski - Minister Zdrowia, Halina Szymańska - Szef Kancelarii Prezydenta RP, Anna Pankowska-Gałaj - Dyrektor Generalna w Ministerstwie Zdrowia, Jakub Berezowski - Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, Jarosław Pinkas - Główny Inspektor Sanitarny, prof. Jerzy Duszyński - Prezes Polskiej Akademii Nauk, Łukasz Jankowski - Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej im. prof. Jana Nielubowicza, Sylwia Spurek - Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. A także dr Witold Sikorski pseudonim „Boruta” - lekarz, który został odznaczony Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari za udział w Powstaniu Warszawskim, żołnierz batalionu „Zośka”, absolwent naszej Uczelni.
         
Odwiedzili nas rektorzy i prorektorzy stołecznych uczelni, w tym: prof. Marcin Pałys – Rektor UW, prof. Marek Rocki – Senator RP i Rektor SGH, również przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk i instytutów naukowych PAN.            

Obok Władz Uczelni: prof. Barbary Górnickiej - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Jadwigi Turło - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. Wojciecha Braksatora - Prorektora ds. Klinicznych i Inwestycji, prof. Andrzeja Deptały - Prorektora ds. Personalnych i Organizacyjnych, prof. Krzysztofa J. Filipiaka - Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, Senatu WUM i Rad Wydziałów, przybyli Rektorzy naszej Alma Mater poprzednich kadencji: prof. Tadeusz Tołłoczko, prof. Andrzej Górski, prof. Leszek Pączek, prof. Marek Krawczyk.      

Szczególnie gorąco przywitani zostali seniorzy naszego Uniwersytetu: prof. Bibiana Mossakowska, prof. Ryszarda Chazan, prof. Ryszard Aleksandrowicz, prof. Longin Marianowski, prof. Jan Pachecka, prof. Janusz Komender, prof. Jerzy Kawiak.

Przybyli przedstawiciele duchowieństwa: ks. biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Rafał Markowski, przedstawiciele Cerkwi Prawosławnej - Artur Aleksiejuk i ks. Andrzej Baczyński, ks. Bogdan Bartołd - Prałata Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela, a także Proboszcz Parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie ks. dr kanonik Paweł Gwiazda.

Po przywitaniu Gości Rektor prof. Mirosław Wielgoś poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci Pracowników naszej Uczelni, którzy w poprzednim roku akademickim odeszli na wieczną służbę.      

Następnie wysłuchaliśmy przemówienia inauguracyjnego JM Rektora prof. Mirosława Wielgosia.

Przemówienie inauguracyjne Jego Magnificencji Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosława Wielgosia

Do społeczności akademickiej naszej Uczelni zwrócił się minister zdrowia - prof. Łukasz Szumowski, absolwent naszej Uczelni. Podkreślał, że studia to najbardziej fascynujący okres w życiu i czas na rozwijanie swoich pasji. "Macie szansę i wielki przywilej, z jednej strony spotykać się z Waszymi mistrzami, z Waszymi nauczycielami i czerpać od nich wiedzę, która jest wiedzą i naukową, i wiedzą potrzebną do wykonywania waszych zawodów. W czasie studiów również nauczycie się czegoś, czego nie znajdziecie w książkach, to jest umiejętności rozmowy z pacjentem, który cierpi, który ma swoje dolegliwości, który od Was będzie oczekiwał pomocy. Nie tylko tej fachowej. Często potrzymanie pacjenta za rękę, dobre, ciepłe słowo jest może ważniejsze niż wszelkie działania terapeutyczne, które robicie." - mówił. „To jest niezwykły okres w waszym życiu - mówię to z doświadczenia - wiem, że to jeden z najbardziej fantastycznych okresów." - podkreślał prof. Łukasz Szumowski.

Podczas uroczystości minister zdrowia i przedstawiciele resortu wręczyli władzom naszej Uczelni symboliczny czek na 34 837 000 zł na finansowanie zadań inwestycyjnych.

"Inaugurujemy rok akademicki w czasie jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W tym okresie szczególnie podkreślamy znaczenie ośrodków akademickich, w tym uczelni medycznych, jako środowiska o wielkiej roli kulturotwórczej, przez wieki pielęgnującego i rozwijającego wartości budujące polską tożsamość, wypełniającego misję kształcenia elit państwowych poprzez pomnażanie narodowego i światowego dorobku nauki, współtworzącego życie społeczne i gospodarcze naszego kraju. Wiemy dobrze, że od stanu uczelni wyższych bezpośrednio zależy kondycja państwa." - to fragment listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odczytany przez Halinę Szymańską - Szefa Kancelarii Prezydenta.

Rektor poinformował o licznych listach gratulacyjnych do społeczności akademickiej WUM, które na ręce Jego Magnificencji wystosowali m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusza Morawiecki, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Karczewski, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska oraz władze szkół wyższych w Polsce.

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

List Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

List Beaty Szydło Wiceprezes Rady Ministrów

List Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego

List Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego

List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina

List Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej

List Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Dardzińskiego

List Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika

List Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzeja Kraśnickiego

List Dyrektora Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu prof. Henryka Skarżyńskiego 

List Przewodniczącej Okręgowej Rady Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Anny Dudzińskiej

List Rektora Collegium Civitas prof. Stanisława Mocka

List Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Bogusława Machalińskiego

List Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach prof. Przemysława Jałowieckiego

List Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu prof. Marka Ziętka

List Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marcina Gruchały

List Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. Andrzeja Dropa

List Prorektora ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Wojciecha Maksymowicza

List Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. Ryszarda J. Góreckiego

Kolejną część uroczystości poświęcono immatrykulacji najlepszych studentów i doktorantów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Poprowadziła ją prof. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia. Po złożeniu ślubowania, studenci którzy osiągnęli najwyższą punktację podczas tegorocznej rekrutacji zostali immatrykulowani przez Dziekanów odpowiednich Wydziałów: prof. Pawła Włodarskiego - Dziekana I Wydziału Lekarskiego, prof. Marka Kucha – Dziekana II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz Oddziałem Fizjoterapii, prof. Elżbietę Mierzwińską-Nastalską - Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, prof. Piotra Wroczyńskiego - Dziekana Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. Bożenę Czarkowską-Pączek - Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Ślubowanie przyjęto także od doktorantów, którzy w tym roku akademickim rozpoczynają kształcenie na studiach III stopnia. Rektor immatrykulował uczestników studiów doktoranckich, posiadaczy najwyższej punktacji podczas tegorocznej rekrutacji.

Następnie, Chór WUM pod dyrekcją Daniela Synowca odśpiewał Hymn Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Do nowych studentów i doktorantów WUM zwrócili się przedstawiciele samorządów: Natalia Bierezowicz – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów WUM oraz Sandra Górska – Przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów WUM. Obie mówiły o wyzwaniach, z jakimi wiąże się studiowanie, ale też o możliwościach, jakie daje WUM.    

Podczas wykładu inauguracyjnego prof. Jerzy Jurkiewicz wraz z profesorem Mieczysławem Szostkiem - Prezesem Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji wręczyli na ręce JM Rektora Medal Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego.

Po wypowiedzeniu przez Jego Magnificencję słów Quod Felix, Faustum Fortunatumque sit! oraz  trzykrotnym uderzeniu berłem rektorskim o blat stołu, rok akademicki 2018/2019 w naszej Uczelni został oficjalnie rozpoczęty.   
 
Dzień wcześniej, w poniedziałek, 1 października w Kościele Parafii Opatrzności Bożej przy ul. Dickensa 5 w Warszawie o godz. 18.00 została odprawiona Msza Święta inaugurująca rok akademicki.

 

Biuro Prasowe, 2 października 2018 r.
Kamilla Walczak

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM