Konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola Pielęgniarek Operacyjnych w Zespołach Transplantacyjnych”

Data dodania: 01.10.2018
27 września br. z inicjatywy Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej zorganizowano konferencję poświęconą ważnym aspektom pracy pielęgniarek operacyjnych, które są integralną część zespołu transplantacyjnego.

Uczestników konferencji przybyłych do Auli Centrum Dydaktycznego przywitał Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski. Zwracając się do zebranych wyraził nadzieję, że konferencja nabierze cyklicznego charakteru oraz życzył owocnych obrad. Do przybyłych zwróciła się także Anna Osińska z Polskiego Centrum Edukacji oraz przedstawicielki Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych.

W trakcie pierwszej Sesji, którą poprowadzili Marta Kotomska i dr hab. Maciej Kosieradzki omówiono prawne aspekty pracy pielęgniarek operacyjnych i polskie przepisy odnoszące się do medycyny transplantacyjnej. Określono też beneficjentów przeszczepiania i pobierania narządów.

Drugą sesję poświęcono wybranym problemom, które towarzyszą procesowi transplantacji, takim jak walka z czasem w przypadku pobrania serca czy różnice w pobieraniu i przeszczepianiu narządów u dzieci. Tę część konferencji poprowadzili Aldona Michalak, prof. Roman Danilewicz i dr hab. Maciej Kosieradzki.

Trzecią sesję zdominował temat psychologicznych wyzwań, które niesie z sobą transplantacja. Prelegenci starli się dać odpowiedzieć na takie pytania: jak poradzić sobie ze stresem związanym z pobieraniem narządów od dawców zmarłych i żywych oraz jakie są psychologiczne czynniki procesu decyzyjnego w donacji narządów do transplantacji.

Podsumowania konferencji dokonali prof. Roman Danielewicz i Marta Kotomska –przedstawicielka organizatorów, reprezentująca Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM