Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Konferencja naukowo-szkoleniowa „Rola Pielęgniarek Operacyjnych w Zespołach Transplantacyjnych”

27 września br. z inicjatywy Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego oraz Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej zorganizowano konferencję poświęconą ważnym aspektom pracy pielęgniarek operacyjnych, które są integralną część zespołu transplantacyjnego.

Uczestników konferencji przybyłych do Auli Centrum Dydaktycznego przywitał Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu – prof. Piotr Małkowski. Zwracając się do zebranych wyraził nadzieję, że konferencja nabierze cyklicznego charakteru oraz życzył owocnych obrad. Do przybyłych zwróciła się także Anna Osińska z Polskiego Centrum Edukacji oraz przedstawicielki Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych.

W trakcie pierwszej Sesji, którą poprowadzili Marta Kotomska i dr hab. Maciej Kosieradzki omówiono prawne aspekty pracy pielęgniarek operacyjnych i polskie przepisy odnoszące się do medycyny transplantacyjnej. Określono też beneficjentów przeszczepiania i pobierania narządów.

Drugą sesję poświęcono wybranym problemom, które towarzyszą procesowi transplantacji, takim jak walka z czasem w przypadku pobrania serca czy różnice w pobieraniu i przeszczepianiu narządów u dzieci. Tę część konferencji poprowadzili Aldona Michalak, prof. Roman Danilewicz i dr hab. Maciej Kosieradzki.

Trzecią sesję zdominował temat psychologicznych wyzwań, które niesie z sobą transplantacja. Prelegenci starli się dać odpowiedzieć na takie pytania: jak poradzić sobie ze stresem związanym z pobieraniem narządów od dawców zmarłych i żywych oraz jakie są psychologiczne czynniki procesu decyzyjnego w donacji narządów do transplantacji.

Podsumowania konferencji dokonali prof. Roman Danielewicz i Marta Kotomska –przedstawicielka organizatorów, reprezentująca Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego.

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM

IMG_3326.jpg
IMG_3335.jpg
IMG_3341.jpg
IMG_3353.jpg
IMG_3361.jpg
IMG_3362.jpg
IMG_3368.jpg
IMG_3371.jpg
IMG_3381.jpg
IMG_3382.jpg
IMG_3388.jpg
IMG_3390.jpg
IMG_3391.jpg
IMG_3400.jpg
IMG_3403.jpg
IMG_3408.jpg
IMG_3419.jpg
IMG_3424.jpg
IMG_3430.jpg
IMG_3431.jpg
IMG_3436.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter