Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej dofinansuje projekt WUM

Data dodania: 28.09.2018
27 września Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła, iż nasza Uczelnia z sukcesem przeszła postępowanie selekcyjne w ramach naboru do Programu PROM- Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej. Projekt zgłoszony przez Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzyma dofinansowanie w wysokości 740 295,00 zł.

Program PROM umożliwia doskonalenie kompetencji doktorantów i kadry akademickiej z Polski i zagranicy, w tym osób pochodzących spoza UE, poprzez międzynarodową wymianę stypendialną.
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej finansuje wybrane projekty uczelni oraz jednostek naukowych oferujących stypendia na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni) o międzynarodowym charakterze.

Do krótkich form kształcenia zalicza się: prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych.  Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności  związanych z przygotowaniem międzynarodowych wniosków grantowych.

Źródło: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej