Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 Studium Medycyny Molekularnej

Data dodania: 27.09.2018
26 września br. Studium Medycyny Molekularnej po raz 21 zainaugurowało rok akademicki. Uroczystość otworzyła i poprowadziła prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek - Dyrektor Studium.

Zaproszenie gospodarzy przyjęli przedstawiciele Władz Uczelni – na czele z Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii - prof. Jadwigą Turło i Dziekanem I Wydziału Lekarskiego – prof. Pawłem Włodarskim. Obecni byli także reprezentanci Rady Naukowo- Programowej SMM i naukowcy związani ze Studium.

Prof. Jadwiga Turło zwracając się do uczestników Inauguracji, pogratulowała prof. Bożenie Kamińskiej-Kaczmarek oraz prof. Zbigniewowi Gaciongowi - Przewodniczącemu Rady Programowej SMM dotychczasowej pracy oraz życzyła dalszych sukcesów i rozwoju. Wyraziła przekonanie, że ze Studium będzie kontynuować międzynarodowe projekty doktoranckie i coraz więcej uczelni medycznych i jednostek naukowo-badawczych włączy się w tę współpracę, zaś studenci będą reprezentować najwyższy międzynarodowy poziom, do którego się przyzwyczailiśmy. Zarówno absolwentom, jak i nowo przyjętym życzyła korzyści i satysfakcji ze studiów, które pomogą osiągnąć sukces zawodowy.

Do zebranych przemówił także Dziekan I Wydziału Lekarskiego – prof. Paweł Włodarski. Nawiązując do historii Studium, zauważył, że jego absolwenci należą obecnie do wybitnych naukowców, którzy ku satysfakcji swoich mentorów, osiągają zawodowe sukcesy. Nowo przyjętym słuchaczom życzył podobnych osiągnięć.

Głos zabrał także Przewodniczący Rady Programowej Studium – prof. Zbigniew Gaciong, który dokonał podsumowania działalności SMM oraz podziękował Władzom Uczelni za dotychczasowe wsparcie i poprosił o jego kontynowanie.

Podczas uroczystości wręczono dyplomy absolwentom studiów oraz certyfikaty przyjęcia nowym słuchaczom studiów. Oficjalnie edukację zakończyło 10 studentów, a 27 osób przyjęto w poczet studentów. Nagrodzono także najlepsze prace zaprezentowane podczas Sesji sprawozdawczej. Nagrody otrzymali: Filip Maciong oraz Aneta Manda-Handzlik.

Gościem specjalnym spotkania był prof. Piotr Trzonkowski z Zakładu Immunologii Klinicznej i Transplantologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor wygłosił wykład zatytułowany “When tolerance must be imposed - T regulatory cells in the clinic”.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

 

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM