Projekt doktorantki WNoZ doceniony w ramach programu Inkubatora UW

Data dodania: 25.09.2018
Lucyna Iwanow – doktorantka w Zakładzie Dydaktyki i Efektów Kształcenia otrzymała wyróżnienie podczas letniej akademii przedsiębiorczości społecznej - PROspołeczni – programu realizowanego w ramach Inkubatora UW.

Projekt, który zaprezentowała nasza doktorantka zakłada stworzenie aplikacji mobilnej w postaci gry komunikacyjnej dla studentów, zawierającej opisy przypadków i sytuacji, które faktycznie wydarzyły się na oddziałach. Dzięki aplikacji, poprzez symulację rozmowy, student mógłby zweryfikować na jakim poziomie są jego umiejętności komunikacyjne. Narzędzie odpowiadałoby na globalny problem jakim jest rosnąca ilość błędów medycznych, a nawet przypadków śmierci pacjentów, które są konsekwencją braku umiejętności komunikacyjnych. Projekt wyróżniono za "za innowacyjność i użycie nowych technologii w rozwiązywaniu starych problemów".

Do programu realizowanego przez zespół Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW zgłoszono ponad 20 projektów, spośród których wytypowano 11 najlepszych. Ich twórcy, podczas obozu w Chęcinach, odbywającego się w dniach 16-22 września, pod okiem specjalistów z branży finansów, zarządzania, marketingu i social mediów pracowali nad ideą, zasadnością, funkcjonalnością i prezentacją swojego przedsięwzięcia.

22 września, podczas Demo Night, miała miejsce oficjalna prezentacja projektów i ich ocena przez Jury Programu. Program PROspołeczni – letnia akademia przedsiębiorczości społecznej jest przeznaczony dla studentów, doktorantów oraz pracowników Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a także absolwentów obu uczelni – do 2 lat od uzyskania dyplomu.

Do programu zapraszani są wszyscy, którzy mają ciekawy pomysł na zaangażowany społecznie projekt biznesowy, ale potrzebują wsparcia merytorycznego.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM