Uroczyste zakończenie studiów licencjackich na kierunku techniki dentystyczne i higiena stomatologiczna

Data dodania: 21.09.2018
21 września br. 37 absolwentów studiów I stopnia prowadzonych na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym odebrało dyplomy będące zwieńczeniem trzech lat kształcenia.

W uroczystości, którą poprowadziła Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego - prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska uczestniczyli: Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji – prof. Wojciech Braksator, Prodziekan ds. kierunku położnictwo WNoZ - prof. Piotr Węgrzyn, Prodziekan ds. nauczania w języku angielskim i współpracy z zagranicą WLD - prof. Kazimierz Szopiński, Kierownik Studium Doktoranckiego WLD - prof. Sylwia Słotwińska, p. o.  Zastępcy Kanclerza - Stanisław Pitucha oraz przedstawiciele Klinik i Zakładów. Głównym bohaterom uroczystości towarzyszyli bliscy – rodzina i przyjaciele.

Prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, zwracając się do zebranych, przypomniała, ze to już 15 promocja absolwentów studiów licencjackich. Podkreśliła także rolę i znaczenie profesji, które reprezentują dyplomowani, w zintegrowanej opiece nad pacjentem i osiągnięciach zespołu stomatologicznego. Gratulując ukończenia studiów, zaznaczyła, ze studia dają podstawę, jednak rozwój zawodowy zawsze wiąże się ze śledzeniem postępów w stomatologii i kontynuowaniem edukacji, zaś droga, którą wybrali wymaga umiejętności, współpracy i odpowiedzialności.

W imieniu JM Rektora – prof. Mirosława Wielgosia, ciepłe słowa do dyplomowanych skierował prof. Wojciech Braksator. Na wstępie zaznaczył, że dyplomy, które odbierają to efekt pracy i zaangażowania. Wyraził ponadto przekonanie, że nasza Alma Mater stworzyła warunki pozwalające zdobyć wiedzę i wykształcić podstawy, które uczynią ich dobrymi specjalistami w swoim zawodzie. Zauważył, że dyplomatorium to tylko zakończenie pewnego etapu, po którym wszystko się zaczyna - prawdziwa, fascynująca przygoda z wybraną ścieżką kariery. Życzył także wszelkiej pomyślności, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Prof. Wojciech Braksator przekazał także podziękowania dla Dziekan Wydziału, nauczycieli i pracowników naukowo-dydaktycznych za wkład włożony w kształcenie bohaterów dyplomatorium.

Po przemowach absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie, po czym nastąpiło wręczenie dyplomów.

W imieniu dyplomowanych do zebranych zwróciła się Zuzanna Tarnowska z kierunku techniki dentystyczne. Dzieląc się swoimi wspomnieniami i refleksjami z okresu studiowania, powiedziała, że był to czas metamorfozy, która uczyniła ich dorosłymi i samodzielnymi, zaś  trzy lata spędzone na Uczelni,  nie tylko przygotowały ich do wykonywania zawodu, ale zaowocowały też nowymi przyjaźniami i relacjami. Podziękowała także wszystkim pracownikom zaangażowanym w kształcenie na czele z Dziekan Wydziału – prof. E. Mierzwińską-Nastalską. Nie zabrakło serdecznych słów skierowanych do kolegów, którzy wspierali się podczas nauki.

Uroczystość zakończyła pieśń "Gaudeamus Igitur", po której wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie Władz Uczelni i absolwentów.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM