Nasz naukowiec objął ważną funkcję w Europejskim Towarzystwie Kardiologicznym

Data dodania: 20.09.2018
Podczas odbywającego się w dniach 25-29 sierpnia br. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), prof. Piotr Pruszczyk - kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej WUM został wybrany wiceprzewodniczącym Grupy Roboczej ESC „Working Group on Pulmonary Circulation & Right Ventricular Function” na kadencję 2018-2020.

Członkowie Grupy Roboczej Towarzystwa prowadzą badania naukowe dotyczące różnych patologii krążenia płucnego i prawej komory serca w tym zatorowości płucnej oraz tętniczego nadciśnienia płucnego. W przyszłym roku zostaną opublikowane wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczące diagnostyki i leczenia ostrej zatorowości płucnej przygotowywane pod kierownictwem wymienionej wyżej Grupy Roboczej.

Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne to powstała w 1950 r. organizacja zrzeszająca obecnie 95 000 osób zajmujących się problemami chorób serca i naczyń - głównie kardiologów. W skład ESC wchodzi 57 krajowych towarzystw naukowych, 6 stowarzyszeń, 15 grup roboczych i 6 rad naukowych.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM