65-lecie uzyskania dyplomów lekarskich

Data dodania: 19.09.2018
18 września w sali Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego odbyła się uroczystość związana z 65. rocznicą otrzymania dyplomu ukończenia studiów lekarskich Akademii Medycznej w Warszawie. Na spotkanie przybyło 28 Absolwentów studiujących w latach 1948-1953.

Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniu przyjął Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś. Przybyli także Prezes Stowarzyszenia Wychowanków Warszawskiej Medycyny i Farmacji prof. Mieczysław Szostek, dr Krzysztof Makuch – członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, dr Adam Tyszkiewicz, który od 1 października kierować będzie Muzeum Historii Medycyny WUM, oraz opiekunowie naszych Absolwentów.

Wszystkich zebranych przywitała dr Irena Brydowska-Skórzewska – starościna roku, pełniąca tę funkcję od początku studiów, rozpoczętych w 1948 roku na ówczesnym Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego.

Nawiązując do słów hymnu studenckiego „Gaudeamus igitur” – odśpiewanego przez uczestników spotkania – dr Irena Brydowska-Skórzewska podkreśliła, jaką radością i dumą przepełnia fakt przebywania w murach Uczelni po 65-latach od otrzymania dyplomu lekarza. „Uczyli nas wspaniali profesorowie, których wspominamy zawsze z szacunkiem i uznaniem. Dziś możemy mówić, że i my mamy godnych następców. (…) Udało nam się. Dożyliśmy lepszego czasu dla naszej Alma Mater. Jesteśmy z niej dumni i cieszymy się, że tu jesteśmy” – mówiła wzruszona.

Rektor prof. Mirosław Wielgoś rozpoczął swoje przemówienie prośbą o uczczenie minutą ciszy wszystkich Absolwentów rocznika 1953, których nie ma już wśród nas.

Przypomniał, że w okresie pięcioletnich studiów rocznika 1953 funkcję Rektora sprawował prof. Franciszek Czubalski, zaś Dziekanem Wydziału Lekarskiego był początkowo prof. Antoni Dobrzański, następnie prof. Marcin Kacprzak.

Rektor zwrócił uwagę na tragiczny kontekst historyczny, w którym Bohaterom spotkania przyszło odbierać uniwersytecką edukację – początek studiów wciąż naznaczony traumą wojenną, zaś lata studenckie i ich końcówka przypadające na okres stalinizmu. Podkreślił, że pomimo niesprzyjających warunków studentom rocznika 1953 udało się nie tylko przetrwać okres zmian ustrojowych i perturbacji związanych z organizacją naszej Uczelni, ale także ukończyć studia i rozpocząć pełną sukcesów pracę zawodową. „Państwa droga życiowa, Państwa dokonania zawodowe są przykładem dla nas wszystkich. (…) Za to wszystko bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Z pewnością do moich podziękowań przyłączyliby się nie tylko akademicy związani z naszą Uczelnią, ale także Państwa pacjenci, którym Państwo poświęciliście swoje życie” – mówił prof. Mirosław Wielgoś.

Zauważył także, że pomimo wybitnych osiągnięć zawodowych każdej z obecnych na spotkaniu osób, znajdują się na sali lekarze szczególnie zasłużeni dla Uczelni i medycyny warszawskiej. Wśród wymienionych przez prof. Mirosława Wielgosia medyków znaleźli się:

  • prof. Ryszard Aleksandrowicz – Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej w latach 1992-1996, związany z naszą Uczelnią od czasu studiów, współtwórca II Wydziału Lekarskiego, w latach 1974-1978 jego pierwszy prodziekan,
  • prof. Andrzej Iwo Dobrzański – uhonorowany w 2014 r. Medalem im. Tytusa Chałubińskiego, a także Medalem za zasługi dla Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, syn prof. Antoniego Dobrzańskiego – Dziekana Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1947-1949,
  • prof. Andrzej Kułakowski – twórca polskiej onkologii, w latach 1991-1998 dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, nauczyciel prof. Edwarda Towpika – współtwórcy Muzeum Historii Medycyny WUM,
  • prof. Kazimierz Jakubowicz – dermatolog związany z Kliniką Dermatologiczną naszej Uczelni,
  • prof. Bogdan Lewartowski – wieloletni Kierownik Zakładu Fizjologii Klinicznej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
  • prof. Zbigniew Bednarski – chirurg związany ze szpitalami przy ul. Płockiej i Solec,
  • prof. Barbara Stroińska-Kuś – neurolog, w latach 1958-1980 związana z Katedrą i Kliniką Neurologii Akademii Medycznej w Warszawie, następnie Oddziałem Neurologii w Szpitalu Bródnowskim,
  • dr Alina Golczyk-Wojnar – neurolog, która przybyła na spotkanie ze swoim synem prof. Marcinem Wojnarem – Kierownikiem Kliniki Psychiatrycznej WUM,
  • dr Leon Weintraub – przez wiele lat związany z I Kliniką Położnictwa i Ginekologii,
  • dr Irena Brydowska-Skórzewska – starościna roku, od lat studenckich scalająca grupę i dbająca o to, aby nie zanikły więzi między Absolwentami.

Do zebranych zwrócił się także prof. Mieczysław Szostek, który podkreślił wyjątkowość grona osób rocznika 1953, pamiętających nie tylko szczególne czasy, ale także złożoną historię rozwoju naszej Uczelni.

Wzruszającym momentem uroczystości było przekazanie przez dr Irenę Brydowską-Skórzewską na ręce dr. Adama Tyszkiewicza „Kroniki”, w której zawarto bezcenne materiały na temat działalności w czasie studiów rocznika 1953 oraz kolejnych spotkań Absolwentów aż do czasów współczesnych. Część materiałów złożyła się na prezentację multimedialną, przygotowaną przez Muzeum Historii Medycyny WUM, i przedstawioną podczas spotkania.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości dr Irena Brydowska-Skórzewska odczytała depeszę otrzymaną z Nowego Jorku od Pani Wandy Brodzkiej, Absolwentki rocznika 1953, która ze względu na stan zdrowia nie mogła przybyć do Warszawy. Po czym nastąpiła część nieoficjalna wypełniona wspomnieniami, anegdotami i wspólnym obiadem.

Organizatorem spotkania byli Absolwenci rocznika 1953 wraz z Muzeum Historii Medycyny WUM.

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

 

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny