Dwoje badaczy z naszej Uczelni otrzyma stypendia MNiSW

Data dodania: 18.09.2018
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego po raz dwunasty przyznało stypendia wybitnym młodym naukowcom prowadzącym wysokiej jakości badania i posiadającym imponujący dorobek naukowy. W gronie wyróżnionych znalazła się mgr inż. Urszula Piotrowska - doktorantka w Zakładzie Chemii Biomateriałów WF i mgr Mateusz Adamiak – asystent z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej II WL.

Stypendia stanowiące nagrodę za osiągnięcia przyznawane są w drodze konkursu na podstawie oceny dorobku kandydata i poziomu prowadzonych badań. Pod uwagę brane są także otrzymane nagrody i udział w projektach międzynarodowych. Wsparcie finansowe przyznawane jest na okres maksymalnie 3 lat. Młodzi badacze sami decydują na co przeznaczą otrzymane środki.

W ostatniej edycji konkursu złożono 1129 wniosków. Stypendia przyznano 181 wybitnym młodym naukowcom. Na sfinansowanie stypendiów przeznaczono 35 121 240 zł.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji