Nowa metoda leczenia guzów trzustki w Szpitalu WUM przy ulicy Banacha

Data dodania: 13.09.2018
Zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej, Kliniki Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii oraz Klinki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych zastosował z powodzeniem nową metodę leczenia guzów trzustki.

U 90-letniej pacjentki rozpoznano ciężkie hipoglikemie spowodowane guzem neuroendokrynnym trzustki wydzielającym insulinę (insulinomę). Z uwagi na liczne obciążenia internistyczne, chora została zdyskwalifikowana do leczenia operacyjnego. W dniu 26 czerwca br. wykonano zabieg ablacji guza metodą RFA (ang. radiofrequncy ablation) pod kontrolą endosonografii. Objawy kliniczne guza ustąpiły następnego dnia po zabiegu i pacjentka powróciła w dobrym stanie do domu. Chora pozostaje pod opieką Klinik WUM - dotychczas nie stwierdzono nawrotu insulinomy.

RFA pod kontrolą endosonografii to nowoczesna, małoinwazyjna metoda leczenia wybranych guzów trzustki. Szpital Kliniczny WUM przy ulicy Banacha jest jednym pierwszych w Polsce, które wykonują takie zabiegi.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji