Nasza Uczelnia na Warszawskim Salonie Maturzystów

Data dodania: 13.09.2018
W dniach 12-13 września br. w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbyły się targi edukacyjne zorganizowane przez Perspektywy. W uroczystym otwarciu Salonu wzięła udział Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii WUM – prof. Jadwiga Turło.

Wydarzenie zainaugurował Prezes Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” - Waldemar Siwiński, który przywitał gości honorowych i wszystkich uczestników. Do przybyłych zwrócili się także Prorektor ds. Studenckich PW – dr hab. inż. Janusz Walo oraz Wiceprezydent Warszawy – Włodzimierz Paszyński.

Podczas Salonu swoją ofertę edukacyjną zaprezentowało ponad 50 wystawców z kraju i zagranicy, w tym tradycyjnie nasza Uczelnia.

Wszyscy odwiedzający stoisko Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskali wiedzę o kierunkach prowadzonych przez nasze Wydziały i otrzymali niezbędne materiały informacyjne. Na szczegółowe pytania zainteresowanych odpowiadali pracownicy Biura Rekrutacji i Organizacji Kształcenia: Beata Jadacka, Eliza Jakimiuk, Katarzyna Zielińska, Monika Bułka i Wiesława Umińska. Do studiowania na Wydziale Nauki o Zdrowiu zachęcała również Dominka Robak z Dziekanatu WNoZ. Swoimi doświadczeniami i wiedzą dzielili się także nasi studenci.

Młodzież mogła także uczestniczyć w prezentacji WUM, którą poprowadził Konsultant Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej – dr Henryk Rebandel.

Salon Edukacyjny – będący cykliczną inicjatywą, organizowaną przez wydawnictwo „Perspektywy” dedykowany jest przyszłym abiturientom, którym targi pomagają w planowaniu ścieżki edukacyjnej.

W komitecie honorowym tegorocznego wydarzenia znaleźli się: prof. Marcin Pałys - Przewodniczący KRUW, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący Komitetu Honorowego; prof. Jan Szmidt - Rektor Politechniki Warszawskiej; Zdzisław Sipiera - Wojewoda Mazowiecki; Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego; Hanna Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m. st. Warszawy; Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator Oświaty; Anna Frenkiel - Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM