Metoda żylno-żylnego ECMO po raz pierwszy wykorzystana przez naszych specjalistów w leczeniu dziecka z ciężką wrodzoną przepukliną przeponową

Data dodania: 10.09.2018
Na początku maja, po raz pierwszy w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej SPDSK kierowanej przez dr n. med Magdalenę Mierzewską-Schmidt, zastosowano metodę pozaustrojowego natlenienia membranowego – ECMO w leczeniu noworodka z wrodzoną przepukliną przeponową.

Metodę tę wykorzystano ratując nowonarodzonego chłopca, u którego w okresie stabilizacji koniecznej do kwalifikacji do operacji, doszło do powikłania pod postacią krwawienia z dróg oddechowych. Spowodowało ono pogorszenie i tak bardzo ciężkego stanu chłopca i nieskuteczność wentylacji respiratorem. Szybkie zastosowanie żylno-żylnego ECMO pozowoliło uzyskać właściwe utlenowanie i eliminację CO2, co uratowało życie dziecka. Kaniulę do ECMO założył lek. Michał Buczyński z Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Ogólnej Dzieci kierowanej przez prof. Macieja Karolczaka. Operacja przepukliny przeponowej odbyła się w 2 dobie prowadzenia ECMO. Została ona wykonana przez lek. Aleksandrę Jasińską z Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej kierowanej przez prof. A. Kamińskiego. Prowadzeniem ECMO zajmował się zespół lekarski OIT wspomagany przez grupę perfuzjonistów szpitala. Należy dodać, że sukces ten nie byłby możliwy bez doskonałego zespołu pielęgniarskiego Oddziału Intensywnej Terapii, który wzorowo poradził sobie z nowym wyzwaniem. ECMO stosowano przez 7 dni, po uzyskaniu poprawy stanu płuc, dziecko przełączono na pełną wentylację z respiratora. Lekarzom udało się przywrócić wydolność oddechowo-krążeniową chłopca, który wymagając już jedynie tlenoterapii biernej przeszedł pod opiekę Kliniki Neonatologii. Pacjent w stanie dobrym, nie potrzebujący wsparcia oddechowego, został wpisany do domu w lipcu br.

Biuro Informacji i Promocji WUM