Podwójny numer MDW 6-7/2018 już dostępny!

Data dodania: 16.07.2018
W najnowszym numerze czasopisma WUM „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” m.in. wywiady z: Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosławem Wielgosiem, byłym Rektorem naszej Uczelni prof. Andrzejem Górskim, mgr Pauliną Gdańską z Kliniki Położnictwa i Perinatologii WNoZ.

Ponadto w numerze:

Uroczystość wręczenia prof. Ewie Kuligowskiej dyplomu doktora honoris causa
oraz promocja doktorów i doktorów habilitowanych I WL 2017/2018

Uroczystość wręczenia prof. Ericowi Van Cutsemowi dyplomu doktora honoris causa
oraz promocja doktorów i doktorów habilitowanych II WL 2017/2018

Dyplomatorium absolwentów English Division

Czepkowanie absolwentek i absolwentów na kierunku pielęgniarstwo

Piknik integracyjny WUM

Sylwetki dr. hab. n. o zdr. Mariusza Panczyka i dr hab. n. farm. Anny Bielenicy

Misje medyczne studentów WUM

60-lecie uzyskania dyplomów lekarskich

Finał kampanii #FeedThemAll – Żywienie bez granic

Zachęcamy do lektury na https://bp.wum.edu.pl/ i dziękujemy Czytelnikom za rok akademicki 2017/2018!

Zespół redakcyjny:
prof. Dagmara Mirowska-Guzel (Redaktor Naczelna – Przewodnicząca Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw),
dr Anna Staniszewska (Z-ca Redaktor Naczelnej – Z-ca Przewodniczącej Senackiej Komisji ds. Informacji Naukowej i Wydawnictw), Marta Wojtach (Sekretarz Redakcji – Dyrektor Biura Prasowego – Rzecznik Prasowy), Cezary Ksel, Klaudia Wendycz, Kamilla Walczak, Maja Sosnowska (Redaktor Graficzny), zdjęcia: Michał Teperek, Wanda Widomska, Jarosław Oktaba, Tomasz Jędrzejewski.

Biuro Informacji i Promocji