Wręczenie dyplomów absolwentom kierunków: elektroradiologia, audiofonologia z protetyką słuchu oraz logopedia ogólna i kliniczna

Data dodania: 13.07.2018
13 lipca, w trakcie uroczystego dyplomatorium, świadectwa ukończenia studiów z rąk Władz Rektorskich oraz Dziekańskich odebrało 65 absolwentów elektroradiologii, 49 absolwentów logopedii ogólnej i klinicznej oraz 28 absolwentów audiofonologii z protetyką słuchu. Gospodarzem ceremonii był prof. dr hab. Paweł Włodarski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego.

W wydarzeniu udział wzięli: prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski - Prodziekan I Wydziału Lekarskiego ds. studiów licencjackich i magisterskich, dr hab. Magdalena Malejczyk – Prodziekan II Wydziału Lekarskiego, prof. dr hab. Kazimierz Szopiński - Prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego ds. Nauczania w Języku Angielskim i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Joanna Kolmas - Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego do Spraw Dydaktyczno-Wychowawczych, prof. dr hab. Katarzyna Koziak - Prodziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu ds. Przewodów Doktorskich i Współpracy z Zagranicą. Obecni byli zarówno nauczyciele akademiccy oraz kierownicy jednostek, w których absolwenci odbywali zajęcia, a także rodziny i przyjaciele bohaterów uroczystości.

Gości przywitał prof. Paweł Włodarski – Dziekan I Wydziału Lekarskiego. Do bohaterów uroczystości mówił: „Chcielibyśmy, aby praca w zawodzie, który Państwo wybrali, do której przygotowywaliście się przez ostatnie 3 lata, dała wiele satysfakcji. Jestem pewien, że praca z pacjentami, która wymaga nieprzeciętnego poświęcania da Państwu tę satysfakcję.” Następnie złożył absolwentom gratulacje, życząc wielu sukcesów w imieniu własnym oraz grona nauczycieli akademickich i całej społeczności WUM. Do zebranych zwróciła się również Prorektor – prof. Barbara Górnicka, która wyraziła radość z faktu, iż może świętować razem z absolwentami ich ogromny sukces oraz ukoronowanie ciężkiej pracy. Wyraziła przekonanie, że satysfakcja i radość z wykonywanego zawodu, przyćmi wszelkie trudy i niedogodności, z którymi będzie się trzeba zmagać w codziennej pracy. Na koniec dodała: „mam nadzieję, że tego wszystkiego doświadczyliście, że oprócz zdobytej wiedzy i przygotowania do zawodu, spędziliście w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wspaniały i niezapomniany czas, który w przyszłości będziecie zawsze czule wspominać”.

Po przemowach prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski - Prodziekan I Wydziału Lekarskiego odczytał treść ślubowania, a absolwenci chóralnie wypowiedzieli słowa „ślubuję i przyrzekam”.

Dyplomy wręczyła prof. Barbara Górnicka, prof. Paweł Włodarski i prof. Krzysztof Czajkowski.

Po wręczeniu przemówiła Daria Skoczylas – absolwentka studiów licencjackich na kierunku elektroradiologia. Skierowała słowa uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do ich dzisiejszego sukcesu. Dziękowała wykładowcom, którzy zawsze wspierali i mobilizowali swoich studentów, dzięki czemu ci ostatni skończyli studia bogaci w wiedzę i doświadczenia. Wyraziła również wdzięczność pod adresem rodziców, dzięki którym nauczyli się oni, wydawałoby się banalnej, ale trudnej sztuki życia. Zakończyła słowami Winstona Churchilla: „To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca. Ale być może, jest to koniec początku!”.

Uroczystość zakończyła pieśń „Gaudeamus Igitur” oraz wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM