Czepkowanie absolwentek i absolwentów studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Data dodania: 06.07.2018
6 lipca 2018 roku w Auli Wykładowej im. prof. Janusza Piekarczyka w Centrum Dydaktycznym odbyła się uroczystość czepkowania 184 osób kończących studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Władze Uczelni reprezentował Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Mirosław Wielgoś.

Gospodynią ceremonii czepkowania była dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek – Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa Wydziału Nauki o Zdrowiu, zaś patronat nad uroczystością objął prof. Piotr Małkowski – Dziekan Wydziału Nauki o Zdrowiu.

Oprócz Rektora prof. Mirosława Wielgosia w spotkaniu uczestniczyli: prof. Barbara Górnicka – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Jadwiga Turło – Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii, prof. Krzysztof Czajkowski – Prodziekan ds. Studiów Licencjackich i Magisterskich I Wydziału Lekarskiego, prof. Bożena Werner – Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego, dr hab. Joanna Kolmas – Prodziekan ds. Dydaktyczno-Wychowawczych Wydziału Farmaceutycznego, dr hab. Joanna Gotlib – Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu, prof. Sylwia Słotwińska – Kierownik Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Dentystycznego. Przybyły również przedstawicielki Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych – Dyrektor mgr Maria Jolanta Królak wraz z Zastępcą Dyrektora mgr Beatą Szlendak, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dr Grażyna Wójcik, Przewodnicząca Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dr Zofia Sienkiewicz, a także reprezentanci innych polskich organizacji pielęgniarskich, w tym Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Poproszony o zabranie głosu Rektor prof. Mirosław Wielgoś zwrócił uwagę na wyjątkowość profesji pielęgniarskiej, cieszącej się ogromnym zaufaniem społecznym, dlatego też wymagającej niezwykłej odpowiedzialności i gotowości na ustawiczne kształcenie. Wyraził nadzieję, że pomimo otrzymania stopnia licencjata, tegoroczni absolwenci kierunku pielęgniarstwo podtrzymają związek ze swoją Alma Mater. Podkreślił również symboliczne znaczenie czepka, który wszystkim pielęgniarkom i pielęgniarzom powinien przypominać o powołaniu do czynienia dobra i potrzebie poświęcenia się służbie drugiemu człowiekowi.

Okolicznościowe przemówienia wygłosiły także Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dr Grażyna Wójcik oraz Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Joanna Walewander, która odczytała list Zofii Małas – Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

12 osób, które uzyskały najwyższą średnią ze studiów w czasie całego cyklu kształcenia, otrzymało nagrodę w postaci prenumeraty czasopisma „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” oraz egzemplarza „Kodeksu etyki zawodowej polskiej pielęgniarki i położnej”. Fundatorem nagród była Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Ponadto Warszawski Uniwersytet Medyczny wyróżnił 3 osoby szczególnie zaangażowane w prace organizacyjne i samorządowe podczas trwania studiów.

Po odśpiewaniu hymnu pielęgniarskiego i złożeniu ślubowania nastąpiła ceremonia czepkowania 184 osób oraz wręczenie listów gratulacyjnych.

W imieniu kończących studia głos zabrała Zuzanna Strząska-Kliś – starosta roku i Wiceprzewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów WNoZ. Specjalne podziękowania od studentów otrzymali: Rektor prof. Mirosław Wielgoś, Prorektorzy prof. Barbara Górnicka i prof. Jadwiga Turło, Prodziekan dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek, Opiekun Roku dr Grażyna Dykowska, a także dr Zofia Sienkiewicz, dr Mariola Pietrzak, dr Anna Zera, mgr Wioletta Żuk, mgr Alicja Wieczorek, mgr inż. Edyta Wronkowska-Orlik.

Zwieńczeniem uroczystości był wykład byłego Rektora naszej Uczelni prof. Leszka Pączka (Kierownika Kliniki Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych), w którym podjęte zostały wątki etyki, sprawiedliwości, racjonalności, ekonomii oraz medycyny w kontekście przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

 

Cezary Ksel
Biuro Prasowe

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM