Wizyta Delegacji z McGill University

Data dodania: 05.07.2018
W czwartek, 5 lipca, reprezentant Uniwersytetu McGill – Dziekan Wydziału Lekarskiego i Dyrektor ds. Zdrowia – dr David H. Eidelman oraz dr Maciej Baranowski – Prezes MMI Europe spotkali się z Władzami naszej Uczelni.

Gości powitał Jego Magnificencja Rektor – prof. Mirosław Wielgoś, a nasz Uniwersytet przedstawiła Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii - prof. Jadwiga Turło. Ze strony naszej Uczelni w spotkaniu uczestniczyli również prof. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Wojciech Braksator - Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, prof. Paweł Włodarski - Dziekan I Wydziału Lekarskiego, prof. Bożena Werner - Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim II Wydziału Lekarskiego, Kanclerz - mgr Małgorzata Rejnik, Koordynator Pionu Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – Michał Cegiełkowski, Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska i Asystent Rektora - mgr Joanna Kwiatkowska.

Podczas dyskusji dr David H. Eidelman przedstawił główny zarys badań naukowych Uniwersytetu McGill i propozycje wspólnych projektów badawczych. Prof. Barbara Górnicka zaprezentowała realizację Centrum Symulacji Medycznych WUM, zaś prof. Bożena Werner omówiła działalność kierowanego przez nią Oddziału.

JM Rektor - prof. Mirosław Wielgoś przedstawił główne założenia współpracy dydaktycznej i naukowej WUM i Uniwersytetu McGill, m.in. organizację sympozjów, seminariów, wymianę myśli naukowej i materiałów naukowych, publikacji i informacji oraz tworzenie wspólnych projektów badawczych ze szczególnym uwzględnieniem poniższych dziedzin: położnictwo i ginekologia; immunologia nowotworów; kardiologia; centra symulacji medycznej.

Wizyta McGill University wiązała się z negocjowaną obecnie umową spółki powołanej przez Uczelnię – WUM Investment Sp. z o. o., której głównym celem działalności będzie prowadzenie i konsekwentny rozwój Centrum Symulacji Medycznych WUM. Negocjacje dotyczą przystąpienia do Spółki na zasadzie wspólnika Uniwersytetu McGill lub podmiotu wskazanego przez McGill. W dalszym procesie rozwoju Centrum Symulacji Medycznych do celów szkoleniowych studentów wykorzystane byłoby know-how Uczelni McGill.  

Dr David H. Eidelman odwiedził również Katedrę i Klinikę Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii, gdzie spotkał się z Kierownikiem - prof. Zbigniewem Gaciongiem. Przedmiotem rozmów był m.in. system ochrony zdrowia, rezydentura, specjalizacje, szkolenie podyplomowe.

 

Biuro Informacji i Promocji

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM