Informacja o zmianach w kierownictwie SP CSK

Data dodania: 03.07.2018
Szanowni Państwo, informuję, że Rektor prof. Mirosław Wielgoś odwołał z dniem 2 lipca Panią mgr Ewę Marzenę Pełszyńską ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Odwołanie odbyło się po uzyskaniu w dniu 29 czerwca 2018 roku pozytywnej opinii Rady Społecznej Szpitala. Warunki dalszego zatrudnienia Pani mgr Ewy Marzeny Pełszyńskiej zostaną ustalone po jej powrocie ze zwolnienia lekarskiego.

W związku z odwołaniem dotychczasowego Dyrektora SPCSK oraz wobec konieczności zapewnienia - w ramach kontroli i nadzoru – prawidłowego działania podmiotu leczniczego, do czasu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko Dyrektora SPCSK, 3 lipca 2018 roku Rektor powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora Panu Piotrowi Nowickiemu - Pełnomocnikowi Rektora ds. restrukturyzacji podmiotów leczniczych i organizacji onkologii klinicznej WUM. Zastępcy Dyrektora SPCSK pozostają na swoich dotychczasowych stanowiskach.

 

Z wyrazami szacunku,

Marta Wojtach
Dyrektor Biura Prasowego - Rzecznik Prasowy
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego