Wydział Farmaceutyczny WUM wsparł kampanię społeczną „Domowa Apteczka - Tylko Bezpieczna”

Data dodania: 22.06.2018
W połowie czerwca br. ruszyła kampania społeczna adresowana do seniorów oraz rodziców i opiekunów dzieci - „Domowa Apteczka – Tylko Bezpieczna”. W kampanię włączył się Wydział Farmaceutyczny, którego pracownicy udzielili wsparcia merytorycznego tej inicjatywie. Ekspertami ze strony WUM są prof. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska - kierownik Zakładu Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej i prof. Zbigniew Fijałek z Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków.

Celem kampanii jest uświadomienie społeczeństwu zasad stosowania środków farmakologicznych, ograniczenie stosowania leków pochodzących z nielegalnych źródeł, uwrażliwienie pacjentów na możliwość występowania działań niepożądanych związanych z terapią oraz uzmysłowienie zagrożeń wynikających z interakcji z innymi lekami.

W ramach kampanii przygotowano materiały edukacyjne, które są odpowiedzią na zjawisko wzrostu popytu na farmaceutyki, którymi często leczymy się sami, kupując je bez recepty (Badanie Targer Group Millward Brown, 2015) i wykorzystywanie przeterminowanych leków, w tym antybiotyków przechowywanych w domowych apteczkach.

Kampania została przygotowana przez Wydział Prewencji Komendy Stołecznej Policji we współpracy z partnerami społecznymi „Fundacją Wsparcia Policjantów”, Spółką akcyjną „Polpharma”, Stowarzyszeniem „Stop Nielegalnym Farmaceutykom” oraz ww. Wydziałem Farmaceutycznym naszej Uczelni.

W tekście wykorzystano materiał informacyjny Stołecznego Magazynu Policji.