Nominacje profesorskie

Data dodania: 22.06.2018
21 czerwca Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie. Wśród nowo mianowanych znaleźli się pracownicy naukowi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Akty nominacyjne otrzymały: prof. Katarzyna Koziak z Zakładu Immunologii, Biochemii i Żywienia, prof. Marta Wróblewska - kierownik Zakładu Mikrobiologii Stomatologicznej oraz prof. Małgorzata Zadurska – kierownik Zakładu Ortodoncji.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, nominacje profesorskie otrzymało 74 nauczycieli akademickich i pracowników nauki i sztuki.

 

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

 

 

 

 

 

Wręczenie nominacji prof. Katarzynie Koziak

 

Wręczenie nominacji prof. Marcie Wróblewskiej

 

Wręczenie nominacji prof. Małgorzacie Zadurskiej

 Biuro Informacji i Promocji WUM

 

Autor zdjęć: Grzegorz Jakubowski / KPRP