WUM kształci najlepszych menedżerów zdrowia

Data dodania: 21.06.2018
19 czerwca ogłoszono wyniki Rankingu Szkół Kształcących Menedżerów Zdrowia. Dużym sukcesem jest uplasowanie się na czele listy placówek prowadzących studia podyplomowe studiów SGH-WUMMBA w ochronie zdrowia stworzonych wspólnie przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Wydział Nauki o Zdrowiu znalazł się na drugim miejscu w grupie placówek prowadzących edukację przeddyplomową.

Organizatorem rankingu było czasopismo Menedżer Zdrowia i Wydawnictwo Termedia. Zestawienie najlepszych jednostek oferujących kształcenie podyplomowe przygotowano na podstawie wypełnionych ankiet, w których pytano m.in. o jakość kształcenia, doświadczenie rynkowe wykładowców, potencjał naukowy, koszt studiów, liczbę godzin dydaktycznych i tych przeznaczonych na indywidualne seminaria oraz konsultacje. Uwzględniono także informację o stosunku wykładów do ćwiczeń w pojedynczej edycji studiów, liczbie pracowników dydaktycznych i liczbie ich cytowań  według bazy Web of Science.

Oceniając szkoły prowadzące najlepsze kształcenie przeddyplomowe kierowano się m.in. takimi kryteriami jak: liczba cytowań nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale, liczba studentów na  studiach I i II stopnia, ilość wszystkich studentów na kierunku zdrowie publiczne. Uczelnie udzielały także odpowiedzi na pytania, czy istniej dostęp do platformy e-learning i czy prowadzona jest wewnętrzna weryfikacja jakości nauczania.

Informujemy, że do 15 sierpnia trwa rekrutacja na drugą II edycję studiów SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod adresem www.sghwummba.wum.edu.pl

Zapraszamy także na kierunek zdrowie publiczne, na którym od początku roku akademickiego 2017/2018 został wdrożony "Pilotażowy program rozwoju liderów zdrowia publicznego - Strenghts-based leadership".

 

Biuro Informacji i Promocji