Wyróżnienie pracowników I Wydziału Lekarskiego

Data dodania: 15.06.2018
14 czerwca br. odbyło się spotkanie Dziekana I Wydziału Lekarskiego - prof. Pawła Włodarskiego z pracownikami Wydziału o największej aktywności publikacyjnej. Gratulacje odebrały osoby, które znalazły się w rankingach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: "Naukowcy WUM o największym dorobku publikacyjnym w latach 2015-2017", w zakresie sumarycznie liczonej punktacji MNiSW oraz "Rankingu 100 liderów naukowych WUM w latach 2015-2017.

Zaproszenie na spotkanie przyjęli: prof. Urszula Demkow, prof. Marek Krawczyk, prof. Grzegorz Opolski, dr hab. Łukasz Szarpak.

Naukowcy WUM o największym dorobku publikacyjnym w latach 2015-2017

dr hab. Łukasz Szarpak z Zakładu Medycyny Ratunkowej
prof. Hanna Szajewska z Kliniki Pediatrii
prof. Rafał Płoski z Zakładu Genetyki Medycznej
prof. Grzegorz Opolski z I Katedry i Kliniki Kardiologii
prof. Krzysztof J. Filipiak z I Katedry i Kliniki Kardiologii
prof. Urszula Demkow z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
prof. Mirosław Wielgoś z I Kliniki Położnictwa i Ginekologii
prof. Wiesław Jędrzejczak z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych
prof. Marek Krawczyk z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
dr Zenon Truszewski z Zakładu Medycyny Ratunkowej

Pełna lista 100 naukowców WUM o największym dorobku publikacyjnym dostępna jest na stronie https://www.wum.edu.pl/files/banery/ranking_2015-2017.pdf

Liderzy naukowi WUM w latach 2015-2017 to:

dr hab. Łukasz Szarpak z Zakładu Medycyny Ratunkowej
prof. Hanna Szajewska z Kliniki Pediatrii
prof. Grzegorz Opolski z I Katedry i Kliniki Kardiologii
prof. Rafał Płoski z Zakładu Genetyki Medycznej
prof. Mirosław Wielgoś z I Kliniki Położnictwa i Ginekologii
prof. Krzysztof J. Filipiak z I Katedry i Kliniki Kardiologii
prof. Urszula Demkow z Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego
prof. Marek Krawczyk z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
dr Zenon Truszewski z Zakładu Medycyny Ratunkowej
prof. Marcin Wojnar z Katedry i Kliniki Psychiatrycznej

Pełna lista 100 liderów WUM w latach 2015-2017 dostępna jest na stronie: https://www.wum.edu.pl/files/uczelnia/lista_100_liderow_naukowych_wum_w_latach_2015-2017.pdf

 

Biuro Informacji i Promocji

 

Fot. Jarek Oktaba
Dział Fotomedyczny WUM