Nasi pracownicy powołani na stanowiska konsultantów wojewódzkich

Data dodania: 15.06.2018
12 czerwca wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski wręczył powołania do pełnienia funkcji konsultantów medycznych, którzy będą sprawować tę funkcję przez 5 najbliższych lat.

Nominację odebrali:

dr n. med. Grażyna Bączek z Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej - powołana na kolejną kadencję do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego.

dr. hab. n. med. Łukasz Czyżewski z Zakładu Pielęgniarstwa Nefrologicznego - powołany do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa.

dr hab. n. med. Małgorzata Mizerska-Wasiak z Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii - powołana pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii dziecięcej.

dr n. med. Aleksandra Paź z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej - powołana do pełnienia funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie farmakologii klinicznej.

Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot.: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie