Wykład dr hab. Iwony Malinowskiej w ramach Programu Patronackiego

12 czerwca br. w XVII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego odbył się, ostatni w tym roku szkolnym, wykład w ramach Programu Patronackiego naszej Uczelni. W imieniu gospodarzy, prelegentkę oraz wszystkich uczestników spotkania, przywitał dyrektor - Piotr Golinowski.

Tym razem z wykładem zatytułowanym „Jakie choroby można wyleczyć przeszczepieniem komórek macierzystych szpiku?” wystąpiła dr hab. Iwona Malinowska z Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii naszej Uczelni.

Prelegentka poruszyła w swoim wystąpieniu najważniejsze zagadnienia związane z transplantacją komórek krwiotwórczych począwszy od historii transplantacji poprzez wskazania do wykonania zabiegu przeszczepienia, którymi są głównie choroby nowotworowe, ciężkie anemie, schorzenia autoimmunologiczne oraz choroby metaboliczne. Pani docent omówiła także rodzaje przeszczepień i przywołała podstawowe dane epidemiologiczne dotyczące chorób, w które wpisane są zaburzenia krwiotwórcze. Wiele miejsca poświęciła także omówieniu przygotowania do zabiegu transplantacji oraz procedurze poszukiwania dawców, w tym kryteriom ich wyboru. Z radością odnotowała fakt, że w Polsce mamy ponad 1,2 miliona potencjalnych dawców, co czyni nas jednym z europejskich liderów w tej dziedzinie.
Po zakończonym wykładzie młodzież zadawała wiele pytań, które dotyczyły m.in. przyszłości transplantologii i ryzyka, jakie niesie ze sobą przeszczepienie.

Na zakończenie spotkania prelegentce wręczono  pisemne podziękowania od Prorektora ds. Umiędzynarodowienia Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztofa J. Filipiaka, który jest pomysłodawcą programu patronackiego. Dr hab. Iwona Malinowska otrzymała także podziękowania od uczniów liceum im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM