Podsumowanie spotkań naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego

Data dodania: 07.06.2018
We wtorek, 5 czerwca, na dachu tarasowym Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego WUM odbyło się podsumowanie i spotkanie zespołów naukowych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (UW) - badaczy, którzy brali udział w czterech spotkaniach w ciągu kończącego się roku akademickiego.

Spotkanie otworzyli IM Rektorzy: prof. UW Marcin Pałys oraz prof. Mirosław Wielgoś. Podkreślili rosnącą i rozwijającą się współpracę naszych Uczelni w różnych dziedzinach i aspektach. Zaapelowali o jeszcze ściślejsze związki naszych teamów naukowych, współpracę dydaktyczną, wspólne ubieganie się o granty, wspólne przyszłe inwestycje i projekty.

Rektorom towarzyszyli na spotkaniu Prorektorzy UW: Prorektor ds. Rozwoju - prof. UW Anna Giza-Poleszczuk oraz Prorektor ds. Naukowych - dr hab. Maciej Duszczyk, jak i Prorektorzy WUM: Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia - prof. Barbara Górnicka, Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii - prof. Jadwiga Turło, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych - prof. Andrzej Deptała, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - prof. Krzysztof J. Filipiak. Obecni byli także Dziekani i Prodziekani różnych Wydziałów UW, stronę gospodarzy reprezentowali Dziekani: Wydziału Lekarsko-Dentystycznego prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska, Wydziału Farmaceutycznego - prof. Piotr Wroczyński, Wydziału Nauki o Zdrowiu - prof. Piotr Małkowski, liczni Prodziekani Naszych Wydziałów.

Prof. Mirosław Wielgoś podziękował Osobom z obu Uczelni najbardziej zaangażowanym w organizację wszystkich spotkań UW-WUM: Paniom Paulinie Bełdydze (UW) oraz Joannie Kwiatkowskiej (WUM) z Biur Panów Rektorów, Panu Michałowi Cegiełkowskiemu (WUM), Panu dyr. Jackowi Cichockiemu (UW), jak i prof. Krzysztofowi J. Filipiakowi. 

 

Biuro Informacji i Promocji

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM