Aukcja charytatywna Fundacji Ronalda McDonalda na rzecz domu-hotelu dla Rodziców pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego WUM

Data dodania: 07.06.2018
6 czerwca 2018 r. w Klubie Golfowym Lisia Polana w Pomiechówku pod Warszawą odbyła się aukcja charytatywna Fundacji Ronalda McDonalda w ramach akcji charytatywnej Polish McMasters 2018. Całość dochodów z aukcji dzieł sztuki zasiliła projekt budowy drugiego w Polsce Domu Ronalda McDonalda, zlokalizowanego przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - hotelu dla rodzin hospitalizowanych dzieci.

Władze WUM na aukcji charytatywnej reprezentowali: Pani Kanclerz mgr Małgorzata Rejnik oraz Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju WUM prof. dr hab. med. Krzysztof J. Filipiak. Pani Kanclerz i Pan Prorektor gorąco podziękowali szczodrym ofiarodawcom, przedstawicielom licznych firm zgrupowanych w Amerykańskiej Izbie Handlowej.

 

Biuro Informacji i Promocji

Fot. Archiwum własne WUM, Wojciech Wójtowicz