Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wykład dr n. med. Longina Niemczyka w ramach programu patronackiego

22 maja br. w II LO Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego odbył się kolejny wykład dedykowany uczniom szkół, które uczestniczą w programie patronackim naszej Uczelni.

Oprócz gospodarzy w spotkaniu wzięli udział także licealiści z pozostałych szkół objętych patronatem - XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika. Przybyłą na spotkanie młodzież powitały Krystyna Zapędowska – reprezentująca grono pedagogiczne Liceum im. Batorego oraz dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra – Pełnomocnik Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego.

Tym razem z wykładem zatytułowanym „Wielotorbielowatość nerek, czyli choroba królewska” wystąpił dr Longin Niemczyk z Katedry i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych WUM, pełniący także funkcję Sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Dr Longin Niemczyk w trakcie swojego wystąpienia zaprezentował przyszłym maturzystom ofertę edukacyjną naszej Uczelni. Zachęcając do studiowania na Uniwersytecie, opowiedział także o zasadach rekrutacji i kryteriach naboru. W dalszej części swojego wkładu poświęconej zagadnieniom stricte medycznym podzielił się wiedzą o anatomii, fizjologii i funkcji nerek, dokonując klasyfikacji niewydolności tego narządu. Nawiązując do polskiej historii, przytoczył wiele ciekawostek dotyczących problemów zdrowotnych naszych monarchów, zwłaszcza zaś ich przypadłości nefrologicznych. Najwięcej uwagi poświęcił postaci Stefana Batorego będącego patronem szkoły, w której odbywało się spotkanie. Przyjmuje się, że problemy zdrowotne i zgon króla, stanowią pierwszy opisany przypadek śmierci z powodu wielotorbielowatości nerek. Próbując odpowiedzieć na pytanie, jak potoczyłyby się losy władcy, gdyby żył w we współczesnych czasach - dr Longin Niemczyk opowiedział zebranym o możliwościach terapeutycznych, którymi dysponuje obecnie medycyna. Po zakończeniu wykładu młodzież miała szansę zadać prelegentowi pytania dotyczące przedmiotu jego wystąpienia.

Spotkanie zakończyła dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra, która przekazała prelegentowi podziękowania od Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztofa J. Filipiaka, który jest inicjatorem Programu Patronackiego.

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04 (1).jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter