Wykład dr n. med. Longina Niemczyka w ramach programu patronackiego

22 maja br. w II LO Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego odbył się kolejny wykład dedykowany uczniom szkół, które uczestniczą w programie patronackim naszej Uczelni.

Oprócz gospodarzy w spotkaniu wzięli udział także licealiści z pozostałych szkół objętych patronatem - XVII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika. Przybyłą na spotkanie młodzież powitały Krystyna Zapędowska – reprezentująca grono pedagogiczne Liceum im. Batorego oraz dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra – Pełnomocnik Rektora ds. pilotażowego programu patronackiego.

Tym razem z wykładem zatytułowanym „Wielotorbielowatość nerek, czyli choroba królewska” wystąpił dr Longin Niemczyk z Katedry i Klinika Nefrologii, Dializoterapii i Chorób Wewnętrznych WUM, pełniący także funkcję Sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

Dr Longin Niemczyk w trakcie swojego wystąpienia zaprezentował przyszłym maturzystom ofertę edukacyjną naszej Uczelni. Zachęcając do studiowania na Uniwersytecie, opowiedział także o zasadach rekrutacji i kryteriach naboru. W dalszej części swojego wkładu poświęconej zagadnieniom stricte medycznym podzielił się wiedzą o anatomii, fizjologii i funkcji nerek, dokonując klasyfikacji niewydolności tego narządu. Nawiązując do polskiej historii, przytoczył wiele ciekawostek dotyczących problemów zdrowotnych naszych monarchów, zwłaszcza zaś ich przypadłości nefrologicznych. Najwięcej uwagi poświęcił postaci Stefana Batorego będącego patronem szkoły, w której odbywało się spotkanie. Przyjmuje się, że problemy zdrowotne i zgon króla, stanowią pierwszy opisany przypadek śmierci z powodu wielotorbielowatości nerek. Próbując odpowiedzieć na pytanie, jak potoczyłyby się losy władcy, gdyby żył w we współczesnych czasach - dr Longin Niemczyk opowiedział zebranym o możliwościach terapeutycznych, którymi dysponuje obecnie medycyna. Po zakończeniu wykładu młodzież miała szansę zadać prelegentowi pytania dotyczące przedmiotu jego wystąpienia.

Spotkanie zakończyła dr hab. Ewa Bałkowiec-Iskra, która przekazała prelegentowi podziękowania od Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – prof. Krzysztofa J. Filipiaka, który jest inicjatorem Programu Patronackiego.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Wanda Widomska
Dział Fotomedyczny WUM