Uhonorowanie pracowników Wydziału Farmaceutycznego

We wtorek, 22 maja, na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej prof. Grażyna Nowicka - Prodziekan ds. Oddziału Medycyny Laboratoryjnej, w imieniu Dziekana – prof. Piotra Wroczyńskiego, wręczyła listy gratulacyjne pracownikom Wydziału o największym dorobku publikacyjnym za lata 2015-2017 oraz liderom naukowym WUM w latach 2015–2017.

Według pozycji zajętej w rankingu o największym dorobku publikacyjnym najlepsi naukowcy Wydziału to:

 • dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny z Zakładu Farmakodynamiki
 • prof. Anna Kiss z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
 • dr hab. Sebastian Granica z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
 • prof. Piotr Wroczyński z Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków
 • prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki z Zakładu Badania Środowiska
 • dr hab. Marcin Sobczak z Zakładu Chemii Biomateriałów
 • dr hab. Joanna Giebułtowicz z Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków
 • prof. Dorota Maciejewska z Zakładu Chemii Organicznej
 • dr hab. Ewa Olędzka z Zakładu Chemii Biomateriałów
 • dr Łukasz Szeleszczuk z Zakładu Chemii Fizycznej

 

Pełna lista 100 naukowców WUM o największym dorobku publikacyjnym dostępna jest na stronie https://www.wum.edu.pl/files/banery/ranking_2015-2017.pdf

Liderzy naukowi WUM w latach 2015-2017 to:

 • dr hab. Magdalena Bujalska-Zadrożny z Zakładu Farmakodynamiki
 • prof. Anna Kiss z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
 • dr hab. Sebastian Granica z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii
 • prof. Grzegorz Nałęcz-Jawecki z Zakładu Badania Środowiska
 • dr hab. Joanna Giebułtowicz z Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków
 • prof. Wacław Kołodziejski z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analityczne
 • prof. Dorota Maciejewska z Zakładu Chemii Organicznej
 • prof. Piotr Wroczyński z Zakładu Bioanalizy i Analizy Leków
 • dr hab. Marcin Sobczak z Zakładu Chemii Biomateriałów
 • dr hab. Joanna Kolmas z Katedry i Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analityczne

Pełna lista 100 liderów WUM w latach 2015-2017 dostępna jest na stronie: https://www.wum.edu.pl/files/uczelnia/lista_100_liderow_naukowych_wum_w_latach_2015-2017.pdf

 

Biuro Informacji i Promocji

Fot. Michał Teperek
Dział Fotomedyczny WUM