Naukowcy Wydziału Nauki o Zdrowiu wyróżnieni na Radzie Wydziału

Data dodania: 23.05.2018
22 maja, podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauki o Zdrowiu, Prodziekan ds. Oddziału Pielęgniarstwa WNoZ - dr hab. Bożena Czarkowska-Pączek, w zastępstwie Dziekana - prof. Piotra Małkowskiego, złożyła uroczyste gratulacje najlepszym naukowcom WNoZ-u.

Wyróżniono osoby o wysokiej aktywności naukowej, które znalazły się w rankingach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: "Naukowcy WUM o największym dorobku publikacyjnym w latach 2015-2017", w zakresie sumarycznie liczonej punktacji MNiSW oraz "Rankingu 100 liderów naukowych WUM w latach 2015-2017", z uwzględnieniem rodzaju listy pism z wykazu MNiSW oraz roli autorów w danej pracy.

Listy naukowców WNoZ-u (według pozycji w danym rankingu):

"Naukowcy WUM o największym dorobku publikacyjnym w latach 2015-2017"

1. Dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski (Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego)

2. Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński (Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii)

3. Dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski (Zakład Ratownictwa Medycznego)

4. Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib (Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia)

5. Dr hab. n. o zdr. Aleksandra Czerw (Zakład Zdrowia Publicznego)

6. Dr n. farm. Mariusz Panczyk (Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia)

7. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała (Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, Zakład Profilaktyki Onkologicznej)

8. Dr n. med. Grzegorz Juszczyk (Zakład Zdrowia Publlicznego)

 

"Liderzy naukowi WUM w latach 2015-2017"

1. Dr hab. n. med. Łukasz Czyżewski (Zakład Pielęgniarstwa Nefrologicznego)

2. Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński (Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii)

3. Dr hab. n. o zdr. Aleksandra Czerw (Zakład Zdrowia Publicznego)

4. Dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski (Zakład Ratownictwa Medycznego)

5. Dr hab. n. o zdr. Joanna Gotlib (Prodziekan ds. Oddziału Zdrowia Publicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia)

6. Dr n. farm. Mariusz Panczyk (Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia)

7. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała (Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych, Zakład Profilaktyki Onkologicznej)

8. Prof. dr hab. n. med. Agata Szulc (Klinika Psychiatryczna)

9. Dr hab. n. o zdr. Edyta Krzych-Fałta (Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii)

10. Prof. dr hab. n. med. Lidia Chomicz (Zakład Biologii Medycznej)

Pełne rankingi naukowców WUM udostępnione zostały pod następującymi linkami: http://www.wum.edu.pl/files/uczelnia/lista_100_liderow_naukowych_wum_w_latach_2015-2017.pdf; http://www.wum.edu.pl/files/banery/ranking_2015-2017.pdf

 

Dominika Robak
Wydział Nauki o Zdrowiu

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM