Pierwsze szkolenie dla nauczycieli WUM w zakresie metodyki nauczania

Data dodania: 22.05.2018
19 i 20 maja odbyło się szkolenie dla nauczycieli naszej Uczelni, poświęcone metodyce nauczania kompetencji komunikacyjnych. Szkolenie zostało zorganizowane przez Centrum Symulacji Medycznych oraz powstające Centrum Edukacji Medycznej.

Prowadzącymi byli doświadczeni wykładowcy z uczelni, w których zajęcia z komunikacji odbywają się od lat – Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. Warsztaty prowadzili dr Katarzyna Jankowska – przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej oraz dr Agata Stalmach-Przygoda i dr Łukasz Małecki. Zebranych przywitała prof. Barbara Górnicka - Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia oraz dr Marcin Kaczor - kierownik Centrum Symulacji Medycznych WUM.

Podczas warsztatów uczestnicy dyskutowali o kształceniu kompetencji komunikacyjnych na kierunkach medycznych, rozmawiali o metodyce nauczania w tym zakresie oraz podnosili swoje kompetencje w przygotowywaniu środków do zajęć, zwłaszcza scenariuszy oraz prowadzaniu zajęć. Szkolenie zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników.

Warsztaty zamknęła dr Antonina Doroszewska - pełnomocnik Rektora ds. Utworzenia Centrum Edukacji Medycznej, wyrażając nadzieję na integrację środowiska nauczycieli WUM zainteresowanych kształceniem kompetencji komunikacyjnych i zachęcając do współpracy wszystkie zainteresowane tą tematyką osoby.

Od przyszłego roku akademickiego studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego będą mieli więcej godzin zajęć z komunikacji medycznej. Zwiększając liczbę godzin poświęconych komunikacji, Władze Uczelni podejmują działania, mające na celu doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć rozwijających kompetencje komunikacyjne. Umiejętności te będą rozwijane i doskonalone podczas kolejnych szkoleń realizowanych zarówno przez specjalistów z innych uczelni, jak i osoby zaangażowane w organizację oraz odpowiednie przygotowanie i przeprowadzenie merytoryczne zajęć z komunikacji będące pracownikami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wszystkie osoby zainteresowane kształceniem kompetencji komunikacyjnych studentów WUM zapraszamy do współpracy. Prosimy o kontakt pod adresem: antonina.doroszewska@wum.edu.pl lub marcin.kaczor@wum.edu.pl.

 

Biuro Informacji i Promocji

Fot. Tomasz Jędrzejewski
Dział Fotomedyczny WUM