Medyczny hackahton - MedHack w Warszawie - organizowany przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego ze współpracy z naszą Uczelnią

Data dodania: 21.05.2018
19 i 20 maja w przestrzeniach Makerspace@UW odbył się pierwszy w Polsce medyczny hackahton – MedHack, organizowany przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Podczas dwóch dni interdyscyplinarne zespoły złożone z programistów, biologów, psychologów oraz studentów i doktorantów WUM starały się stworzyć rozwiązanie informatyczne, które poprawiałoby jakość życia pacjentów ze schorzeniami onkologicznymi i kardiologicznymi. 

Przez cały czas zespoły pracowały pod opieką mentorów, m.in. dr. hab. Filipa M. Szymańskiego z I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, Pawła Koczkodaja z Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka WUM - Ambasadora Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w Polsce, Association of European Cancer Leagues, Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, Jacka Gugulskiego - Prezesa zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym Na Przewlekłą Białaczkę Szpikową (Stowarzyszenie PBS), Grzegorza Bokota - PhD student z Instytutu Informatyki MIMUW, Laboratorium Genomiki Funkcjonalnej i Strukturalnej CeNT UW, Władysława Średniawy - fizyka biomedycznego z Pracowni Neuroinformatyki w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN, Piotra Śliwy - Prezesa Koła Naukowego Bioinformatyki i Biologii Systemów UW, twórcy inicjatywy BioML - uczenie maszynowe w biologii i medycynie, członek grupy badawczej Regulatory Genomics Lab @MIM UW, współpracujący z Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL Heidelberg). Drugi dzień rozpoczął wykład dr. hab. n. med. Filipa M. Szymańskiego pt.: "Trendy w leczeniu - nowe technologie - największe wyzwania, szanse, zagrożenia...” 

Jury złożone z przedstawicieli WUM (Paweł Koczkodaj, Anna Ryś - I Katedra i Klinika Kardiologii WUM), firmy Pfizer (Łukasz Hak, Dyrektor Medyczny, Onkologia Pfizer) oraz wydziału MIM UW (prof. Aleksy Schubert) postanowiło nagrodzić dwa projekty:

  • Aplikację pozwalającą na proste zapisywanie się na profilaktyczne badania, dopasowane do wieku, płci, trybu życia osoby korzystającej z aplikacji;
  • Aplikację pomagającą pacjentom po schorzeniach kardiologicznych monitorować swój powrót do zdrowia, ale też monitorować stan pacjenta przez prowadzącego go lekarza.

Koordynatorem spotkania był Przemysław Krawczyk.

 

Tekst i zdjęcia: Przemysław Krawczyk
Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego