Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Wizyta prof. Fausto Pinto

15 maja 2018 r., w związku z udziałem w Konferencji Naukowej I Wydziału Lekarskiego WUM, gościł na naszej Uczelni prof. Fausto Pinto – jeden z liderów europejskiej kardiologii.

Prof. Fausto Pinto to były Prezydent-Założyciel Asocjacji Echokardiograficznej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (w ramach tej asocjacji współpracował z wieloma polskimi kardiologami z obszaru echokardiografii – m.in. z prof. Piotrem Pruszczykiem), były Prezydent Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (w latach 2014-2016), jak i wieloletni redaktor naczelny „Portuguese Journal of Cardiology”, inicjator Klubu Redaktorów Naczelnych Europejskich Narodowych Pism Kardiologicznych (ESC Editors’ Club), w ramach którego przez kilka lat współpracował z kolei z prof. Krzysztofem J. Filipiakiem – byłym redaktorem naczelnym „Kardiologii Polskiej”.

Prof. Fausto Pinto został przywitany przez władze Uczelni reprezentowane przez jej Prorektorów: prof. dr hab. Jadwigę Turło - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii oraz prof. dr. hab. Krzysztofa J. Filipiaka - Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju oraz delegację kardiologów naszego Uniwersytetu – pięciu kardiologów o najwyższej pozycji naukowej w ogłoszonych rankingach dorobku naukowego i rankingu liderów naukowych za lata 2015-2017: prof. Grzegorza Opolskiego, prof. Krzysztofa J. Filipiaka, prof. Piotra Pruszczyka, dr. hab. Filipa M. Szymańskiego oraz dr. hab. Janusza Kochmana.

W trakcie porannego spotkania zapoznano Gościa z funkcjonowaniem Uczelni, wymieniono poglądy na rozwój europejskiej kardiologii, wspominano byłą i obecną współpracę z ośrodkiem prof. Fausto Pinto w Lizbonie. Oprócz krótkiej projekcji filmu o naszym Uniwersytecie, szczególnie miłym akcentem spotkania było przedstawienie przez lek. Annę Płatek z Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej WUM oraz doktorantki I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM, reminiscencji i fotograficznych wspomnień z pobytu naukowego w ośrodku prof. Fausto Pinto w ramach programu ERASMUS. Profesor Pinto podkreślił wagę i znaczenie dalszego rozwoju współpracy dydaktyczno-naukowej między WUM i Uniwersytetem w Lizbonie, w tym wymianę (staże i szkolenia) studentów, nauczycieli akademickich i naukowców, jak również wymianę myśli naukowej, publikacji, informacji i wspólną organizację warsztatów.

Spotkanie zorganizowali - Koordynator Pionu Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju – Michał Cegiełkowski oraz Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą – mgr Lidia Przepióra-Dziewulska, a nasz Gość obdarowany został na koniec spotkania egzemplarzem Złotej Księgi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w wersji anglojęzycznej.

 

 

Fot. Marek Kołaszewski
Dział Fotomedyczny WUM

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg
9.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback
feedback