Zakończono I etap modernizacji Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej

Data dodania: 14.05.2018
7 maja br. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim dokonano oficjalnego oddania wyremontowanych pomieszczeń Oddziału Położnictwa stanowiącego bazę dla Katedry i Kliniki Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II WL WUM.

Gospodarzem uroczystości był Zarząd Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego reprezentowany przez Prezes MSB Teresę Marię Bogiel i Wiceprezesa Wiesława Malickiego oraz Kierownik Katedry i Kliniki prof. Włodzimierz Sawicki. Obecni byli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego - Marszałek Adam Struzik, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc oraz Skarbnik Województwa Mazowieckiego Marek Miesztalski. Ze strony władz Uczelni, w uroczystym otwarciu zmodernizowanego Oddziału uczestniczyli: prof. Wojciech Braksator - Prorektor ds. Klinicznych i Inwestycji, prof. Marek Kuch – Dziekan II Wydziału Lekarskiego. Swoją obecnością uroczystość uświetnił Jego Ekscelencja Biskup Warszawsko-Praski Romuald Kamiński, który poświęcił nowo wyremontowane pomieszczenia.

Oddział Położnictwa przeszedł gruntowną przebudowę, która znacząco poprawiła warunki lecznicze i bytowe pacjentów. Lekarze dysponują teraz salą do cięć cesarskich z nowym stołem operacyjnym, czterema salami porodowymi, wyposażonymi w stanowiska do resuscytacji noworodków. Oddział doposażono m.in. w nową centralę nadzoru okołoporodowego z dodatkowym KTG i dwa aparaty USG, w tym jeden z opcją 3D.

Modernizacja Kliniki objęła również część neonatologiczną, którą powiększono i wyposażono w 4 stanowiska intensywnego nadzoru medycznego, 5 stanowisk opieki ciągłej, 5 stanowisk opieki pośredniej oraz 21 miejsc dla matek z dzieckiem w systemie rooming-in. Tutaj znajduje się również pokój laktacyjny ze stanowiskiem do odciągania pokarmu oraz jego przechowywania. Klinika otrzymała także nowoczesny respirator z funkcją oscylacji, aparat USG z dopplerem, aparat RTG przyłóżkowy oraz nowe inkubatory, w tym inkubator transportowy z respiratorem.

Koszt modernizacji Oddziału położnictwa w Szpitalu Bródnowskim wyniósł ponad trzynaście milionów złotych.

Biuro Informacji i Promocji WUM

Fot. Michal Słaby
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego