MDW 4/2018 już dostępny!

Data dodania: 11.05.2018
W najnowszym numerze czasopisma WUM „Medycyna Dydaktyka Wychowanie” m.in. wywiady z: prof. Jackiem Szaflikiem – Kierownikiem Katedry i Kliniki Okulistyki WUM, dr. hab. Danielem Młocickim, prof. IP PAN – Koordynatorem Grupy Editors’ Club, Marcelem Łozą – założycielem Teatru Magicznego WUM.

Ponadto w numerze:

Pożegnanie Profesora Jerzego Szczerbania
Podpisanie umowy między WUM a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Przeszczepienie wątroby w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby
Ranking naukowy 2015-2017
Sylwetka dr hab. Magdaleny Winiarskiej
Wyróżnienie dla firmy Numed i zespołu dr hab. Izabeli Strużyckiej
14th Warsaw International Medical Congress
Relacja z działalności Samorządu Doktorantów WUM
Marzec ’68 50 lat później
Wspomnienie z uroczystego absolutorium w 1957 roku

Zapraszamy do lektury -> https://bp.wum.edu.pl/node/694

Biuro Prasowe